Invalidní důchod a neschopenka

PoradenstvíInvalidní důchod a neschopenka
Andrea asked 4 years ago

Dobrý den, prosím o radu.
od 23.10.2018 jsem v pracovní neschopnosti, mám rakovinu prsu. Půl roku jsem podstupovala chemoterapii, následně operace a další chemoterapie kterou lékaři přerušili, kvůli ozařování. Ozařování mám plánované do konce října a pak pokračuji v dobrání chemoterapie. Obvodní lékařka mě poslala na MSSZ, abych si zažádala o invalidní důchod, protože na neschopence budu už rok. Tak jsem si dne 19.9.2019 šla zažádat o ID. Na neschopence mám pěkné peníze a jak dostanu ID (ještě nevím jaký stupeň mi přiznají), tak asi budu mít o hodně míň peněz. A teď dotaz, zda když mi přiznají ID a mě léčba bude ještě trvat asi cca do leden-únor 2020 a budu pobírat ID, musím dát výpověď v práci, protože ještě nejsem schopna nastoupit z důvodu pokračující léčby. Z důchodu asi určitě bude těžké vyjít, nebo mohu požádat znovu o neschopenku, když mi ji ukončí. Tedy je možné pobírat ID i neschopenku?
děkuji za odpověď

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, paní Andreo,
 
děkujeme za Váš dotaz. Pro lepší přehlednost rozdělím odpověď do několika částí.

  1. V případě přiznání invalidního důchodu není nutné dávat v práci výpověď. A to ani v situaci, kdy budete ještě nějakou dobu pokračovat v léčbě. Doporučuji však kontaktovat zaměstnavatele a zkusit se s ním domluvit na dalším postupu – např. zda bude zapotřebí s ohledem na Váš zdravotní stav upravit výši úvazku či nalézt jinou, vhodnější, pracovní pozici. Pouze v případě, že by se s Vaším zaměstnavatelem nepodařilo nalézt vhodné řešení, bylo by možné ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů.
  2. Co se týká pobírání nemocenského i invalidního důchodu, tak v této uváděné Vaší situaci by to možné nebylo. Současně totiž nelze pobírat ze stejného důvodu jak nemocenské, tak i invalidní důchod. Vaše pracovní neschopnost skončí podle zákona o nemocenském pojištění 30. dnem následujícím po dni, v němž budete uznána za invalidní. Datum, ke kterému budete uznána invalidní, bude uvedeno v posudku o invaliditě. Po dobu, po kterou budete pobírat nemocenské dávky, Vám však invalidní důchod ze zákona nenáleží. Vyplatí se Vám tedy pouze nemocenské za zbývajících 30 dní, než dojde k u končení pracovní neschopnosti, a pak bude následovat vyplácení invalidního důchodu.
  3. Pokud po ukončení aktuální pracovní neschopnosti a přiznání invalidního důchodu ještě nebudete moct pracovat, může Vám i ošetřující odborný lékař vystavit nový doklad o pracovní neschopnosti. Na výplatu nemocenského byste však z výše uvedených důvodů nárok neměla. Je totiž nezbytné rozlišovat pracovní neschopnost a nemocenské. Pracovní neschopnost je stav, kdy z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nemůže osoba vykonávat pracovní činnost. Nemocenské je pak dávkou, která se nemocnému vyplácí po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se tak o dva rozlišné a nezávislé instituty. 
  4. Pokud byste však byla v pracovní neschopnosti z jiného důvodu (např. chřipka apod.), nárok na pobírání nemocenského byste měla i při pobírání ID. V případě invalidity I. a II. stupně se nemocenské vyplácí po stejně dlouhou dobu jako u lidí bez přiznané invalidity. V případě invalidity III. stupně je pak podpůrčí doba pouze 70 dní, ačkoliv samotná pracovní neschopnost může trvat déle.
  5. Pokud by Vaše příjmy nestačily na pokrytí potřebných nákladů (zejm. souvisejících s bydlením apod.), mohla byste požádat úřad práce o některé dávky ze systému státní sociální podpory či hmotné nouze (např. o příspěvek na bydlení). 

Pokud byste měla doplňující či další dotazy, můžete se na naši poradnu (e-mail: poradna@pcfenix.cz, příp. tel.: 739 646 396), případně přímo na mne (e-mail: vesela@pcfenix.cz, příp. tel.: 739 646 396), samozřejmě opět obrátit.
 
S pozdravem
 
Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.