Invalidní důchod a práce

PoradenstvíInvalidní důchod a práce
Roman asked 3 years ago

Dobrý den. Mám zdravotní problém, a sice inkontinenci, která mě vznikla po operaci prostaty. Situace už trvá více jak rok a půl, chodím na pravidelné kontroly k panu profesorovi jednou za tři měsíce a uvažuji právě o podání žádosti o invalidní důchod. Předpokládám v kladném vyřízení, že bych dostal patrně 1. stupeň. Pracuji jako řidič MHD a chtěl bych v zaměstnání pokračovat až do důchodu (8 let). Chtěl bych se zeptat, jestli po případném přiznání invalidního důchodu by mě zůstala pracovní doba stejná, jakou mám nyní a kdyby mě ji chtěli nějak upravit nebo zkrátit, jestli můžu žádost stáhnout. O invalidním důchodu přemýšlím hlavně proto, abych měl nějaký doklad, abych nemusel vykonávat přesčasovou práci (tzv. služba z volna), na níž je v našem podniku kladený velký důraz z důvodu nedostatku řidičů. Inkontinence mě v zaměstnání docela obtěžuje a jsem právě rád, když mám volno. Pracuji na dekádě čtyři dny a dva dny volné.
Děkuji mockrát za odpověď, Roman

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, pane Romane,
děkujeme za Váš dotaz. Chápu, že potíže s inkontinencí Vám značně komplikují výkon Vašeho zaměstnání a invalidní důchod by pro Vás mohl být jistým řešením. Současná legislativa nestanovuje žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Příjemci invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně mohou i při výplatě tohoto důchodu podle svých možností a schopností pracovat. Invalidní důchod prvního stupně znamená  pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 %. To znamená, že výše Vašeho úvazku by zhruba měla odpovídat Vašemu zbytkovému potenciálu (tzn. příjemci invalidního důchodu v prvním stupni invalidity je doporučován úvazek 6 hodin denně a méně). Samozřejmě pracovní dobu můžete zachovat stejnou, jakou máte nyní, pokud Vám to Váš zdravotní stav dovolí. Doporučila bych Vám výši úvazku probrat s Vaším ošetřujícím lékařem, který dokáže nejlépe posoudit, jaký úvazek by pro Vás byl nejvhodnější a následně pak informovat Vašeho zaměstnavatele a projednat s ním případné změny Vaší pracovní doby. Chtěla bych však upozornit, že zaměstnavatel není povinen s případným snížením úvazku souhlasit. V opačném případě byste mohli zkusit nalézt vhodnější pracovní pozici v rámci dané firmy, pokud by nebylo možné působit dál jako řidič.
Pokud byste měl jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková