Invalidní důchod a práce

PoradenstvíInvalidní důchod a práce
Zdeněk Vlček asked 4 years ago

Dobrý den, moje přítelkyně je slovenské národnosti a má 3.stupeň ID po těžkém úrazu hlavy(prozatím uznaný na 3 roky). Celkový důchod z ČR a SR činí něco málo přes 10 000. Nyní si přes chráněnou dílnu sehnala práci na zkrácený úvazek (4-6) hodin denně. Chci se zeptat, jestli nemůže dojít k jeho snížení nebo dokonce jeho úplnému sebrání. Děkuji za odpověď

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, pane Vlčku,
 
děkujeme za Váš dotaz. To, jestli u Vaší přítelkyně dojde či nedojde ke snížení nebo odebrání invalidního důchodu, by záleželo na rozhodnutí posudkového lékaře, který by dělal přezkum zdravotního stavu Vaší přítelkyně.
Obecně lze říct, že současná legislativa příjemcům invalidního důchodu pracovat nezakazuje, ani nestanovuje maximální možnou výši úvazku nebo výdělku. Je však vhodné upravit výši úvazku vzhledem k poklesu pracovního potenciálu – u osob ve III. stupni invalidity se doporučuje úvazek 0,5 (20 hodin týdně) nebo méně, ideálně pak 0,375 (15 hodin týdně) nebo méně. Jedná se však pouze o doporučení. Současně doporučuji vhodnost pracovní pozice a náplně práce také konzultovat s ošetřujícím lékařem – ten dokáže nejlépe zvážit případná omezení vyplývající ze zdravotního stavu Vaší přítelkyně. Výkon zaměstnání totiž nesmí mít negativní vliv na její zdravotní stav.
 
V případě doplňujících či dalších otázek se na poradnu PCF či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím on-line poradny, e-mailem (poradna@pcfenix.cz nebo vesela@pcfenix.cz) či po telefonu (tel. č.: 739 646 396). Po předchozí domluvě je možné i osobní setkání u nás v ParaCENTRU Fenix, případně jinde v Brně.
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice