Invalidní důchod a pracovní neschopnost

PoradenstvíInvalidní důchod a pracovní neschopnost
Eva Doubková asked 2 years ago

Dobrý den, 
ráda bych se zeptala, zda je možná výplata invalidního důchodu a zároveň nemocenské v případě, že jde o dvě různé diagnózy. Partner trpí chronickým onemocněním, kvůli kterému byl nyní uznám invalidním 1. stupně a zároveň je delší dobu v pracovní neschopnosti kvůli úrazu. Důchod mu byl přiznán od 8.4.2020, i když invalidním je již od 26.10.2020. Má smysl podávat námitku proti datu přiznání ID? 
Děkuji za odpověď. 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, paní Doubková,
děkujeme za dotaz. Pokud jde o dvě diagnózy, na úraz pobírá partner nemocenské a na chronické onemocnění má invalidní důchodu, v tom případě je výplata těchto dvou dávek možná. Je však třeba, aby partnerovi lékař ukončil pracovní neschopnost do 30 dnů od data jednání posudkové komise. Následně mu lékař muže vystavit navazují pracovní neschopnost (na zmíněný úraz).
Píšete, že důchod byl partnerovi přiznán od 8.4.2020 (Máte na mysli 2021?), ale invalidní je již od 26.10.2020. Vzhledem k tomu, že nemocenská je vyplácená na jinou diagnózu než invalidní důchod, souběh těchto dávek je možný. Invalidní důchod by tedy bylo možné vyplácet od data podání žádosti. Námitku můžete podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Je třeba aby z lékařských zpráv u praktického lékaře bylo patrné, že k invaliditě došlo již dříve.
V případě, že byste se potřebovala na něco doptat, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz; nebo telefonicky 739 646 396 (naše poradna).
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice