Invalidní důchod a pracovní neschopnost

PoradenstvíInvalidní důchod a pracovní neschopnost
Irena Fuksová asked 3 years ago

Dobrý den, pobírám částečný inv.důchod I .st..který ní byl přiznán na trvalo .Před rokem jsem onemocněla a má diagnóza je jiná než na kterou pobírám důchod.Za týden mi vyprší podpůrná doba 380 dní ,ale můj stav neumožňuje prozatím návrat do práce .Je možné aby mi po ukončení PN od obvodního lékaře v návaznosti na další den vystavil nový doklad odborný lékař PN bez nároku na podporu?Jde mi o to abych nemusela dávat výpověď v práci a mohla se doléčit tak jak bude potřeba?

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den paní Fuksová,
děkujeme za Váš dotaz. Píšete, že jste nyní v PN, ale za týden Vám vyprší podpůrčí doba. Stávající PN není nutné ukončovat a nechávat si vystavit novou. Je možné si zažádat o prodloužení této doby, během které Vám bude vypláceno nemocenské. Žádost o prodloužení je nutné podat na okresní správě sociálního zabezpečení.  Dle Vaší zdravotní dokumentace posudková komise posoudí Váš zdravotní stav. Na základě zprávy od lékařské komise rozhodne OSSZ o prodloužení/neprodloužení podpůrčí doby. Výplata nemocenského je prodloužena vždy nejdéle o 3 měsíce, o prodloužení lze však žádat opakovaně a výplata nemocenského Vám tak celkově může být postupně prodloužena až o dalších 350 kalendářních dnů ode dne, kdy Vám skončila podpůrčí doba. Doporučuji tedy co nejdřív navštívit OSSZ a podat si žádost o prodloužení. Vyřízení žádosti může nějakou dobu trvat, proto je dobré požádat co nejdříve, abyste pak nezůstala bez výplaty nemocenského.
Uvádíte, že máte invalidní důchod 1. stupně. Vzhledem ke svému  zdravotnímu stavu můžete zvážit podání žádosti o změnu výše invalidního důchodu. Zkuste tuto možnost konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, který by měl znát Váš zdravotní stav nejlépe, na základě toho Vás v tomto kroku může podpořit či nikoliv.
Jestliže budete mít další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.        
Přeji Vám hezký den.
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice