Invalidní důchod a pracovní poměr.

PoradenstvíInvalidní důchod a pracovní poměr.
Milan Praus asked 3 years ago

Byl jsem přijat do pracovního poměru na dobu neurčitou, v době kdy jsem měl již invalidní důchod III.stupeň. Nyní,když jsem řekl pravdu,jež se nelíbila, tak mi bylo naznačeno,že bych mohl dostat výpověď.Svou práci zvládám,udělám co je potřeba,vždy jsem plně práci udělal i navíc. Jak se mohu bránit,či bych měl i nárok na odstupné.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, pane Prausi,
děkujeme za Váš dotaz. Přiznám se, že z formulace Vašeho dotazu mi uniká souvislost mezi Vaší invaliditou a pravdou, jež se nelíbila, je-li jaká? Pokud jste invalidní ve III. stupni invalidity a toto jste zaměstnavateli nesdělil při uzavření pracovní smlouvy, nemělo by to mít na uzavřený pracovněprávní vztah žádný dopad, pokud zaměstnavatel nepodmiňoval uzavření pracovněprávního vztahu požadavkem na určitý stupeň zdravotní způsobilosti. V tomto případě by Vás mohl odeslat ke smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb (závodnímu lékaři), aby závazně posoudil a rozhodl posudkem, zda jste či nejste zdravotně způsobilý k výkonu sjednané práce. Pokud poskytovatel pracovnělékařských služeb určí závazným posudkem, že nejste zdravotně způsobilý k výkonu sjednané práce, nebudete moci tuto práci vykonávat, nicméně ani toto není výpovědním důvodem. Zaměstnavatel bude mít povinnost, převést Vás na jinou práci. Je-li ale pravda, že výkon práce zvládáte bez problémů, navzdory invaliditě, převedení na jinou práci se bude jevit více než diskutabilní.
Není-li žádná spojitost mezi tím, že jste invalidní a pouze jste řekl nadřízenému, resp. zaměstnavateli něco, co se jim nelíbilo, obecně platí, že zjišťování zdravotního stavu při pracovních pohovorech, resp. při přijímání do zaměstnání je diskriminační a nesmí se praktikovat. Hrozí-li Vám zaměstnavatel výpovědí z tohoto důvodu, vězte, že dát výpověď z důvodu zdravotní nezpůsobilosti je možné, ale zůstane Vám zachován nárok alespoň na odstupné.
Pokud invaliditu zmiňujete pouze jako doplňující informaci a máte pocit, že Vám hrozí výpověď za to, že jste nahlas vyslovil názor, který se Vašemu nadřízenému, resp. vedení nelíbí, vězte, že dát výpověď zaměstnanci jen proto že vylovil svůj názor, není snadné, nota bene, pokud máte uzavřenou se zaměstnavatelem pracovní smlouvu na dobu neurčitou.
Zákoník práce obsahuje několik výpovědních důvodů, ale žádný z nich nelze použít ve spojitosti s tím, že jste se stal ve firmě nepopulární pro své názory. Pokud už by Vás chtěl zaměstnavatel propustit, musel by užít zástupný důvod výpovědi např. výpověď z organizačních důvodů, výpověď pro nadbytečnost, výpověď z důvodu rušení firmy či stěhování.
Pokud by Vás chtěl zaměstnavatel propustit, a to okamžitě (tzv. „na hodinu“) z důvodů uvedených v § 52 písm. g) ZP, tzn. hrubé porušení předpisů vztahujících se k vykonávané práci, nebo méně závažné ale opakující porušování pracovní kázně atp., musel by Vás nejprve na tuto skutečnost písemně upozornit (vytýkacím dopisem). Měl byste 6 měsíců na to, abyste „závadné“ chování napravil a až teprve poté, kdy by nenastala žádná změna, by Vás mohl zaměstnavatel propustit.
Na základě výše uvedeného odstavce je jasné, že by se pokusil této lhůtě vyhnout a propustit Vás např. z organizačních důvodů, nadbytečnosti atp. Problém, samozřejmě pro zaměstnavatele, je v tom, že skončení pracovního poměru touto cestou vyžaduje náležité odůvodnění ve výpovědi, nikoliv pouze vágní formuli: „pracovní poměr ukončen pro nadbytečnost nebo z organizačních důvodů.“
Vágně odůvodněný výpovědní důvod bych doporučil okamžitě napadnout u soudu jako neplatný. Je velká šance, že by soud rozhodl ve Váš prospěch, protože by bylo na zaměstnavateli, aby unesl důkazní břemeno tvrzení nadbytečnosti (nebo jiných) a s tím spojené výpovědi.
Vezmu-li v potaz vysokou pravděpodobnost úspěchu při podání žaloby a průměrnou délku soudního řízení v ČR, mám za to, že si to zaměstnavatel dobře rozmyslí.
Pokud by soud uznal, že výpověď je neplatná, náležela by Vám mzda za celou dobu řízení, a kdy byste de facto nevykonával pro zaměstnavatele žádnou práci, protože Vám dal výpověď. Vezmeme-li v potaz i to, že by zaměstnavatel musel doplatit všechny zákonné odvody a počítám i Vaše odstupné, protože v pokračovat v práci v ovzduší permanentní animozity nelze, mám za to, že by vydal celkem slušnou sumu jen za Vaši ušlou mzdu a odvody. Je nutno přičíst úhradu soudních nákladů včetně právního zastoupení jak Vašeho, tak zaměstnavatele. Jak vidno, ve výsledku může zaměstnavatel dost tratit.
Na základě výše uvedeného je zřejmé, že dát výpověď, není tak snadné, jak si někteří zaměstnavatelé myslí a také tímto zastrašují zaměstnance své zaměstnance, aby se zbavili veškerého odporu.
Hrozí-li Vám zaměstnavatel výpovědí, můžete se vymezit tím, že zaměstnavateli vhodnou formou sdělíte, že se budete bránit soudní cestou. Je mi jasné, že v takto negativně nabitém pracovním prostředí se moc dobře pracovat nedá, a proto doporučuji o celé záležitosti se zaměstnavatelem jednat. Pokud se situace neurovná, je možno využít i konzultace Oblastního inspektorátu práce. Nepovede-li žádná z těchto cest ke zdárnému konci, je na místě zvažovat skončení pracovního poměru, nicméně za úplně jiných podmínek, než jaké panují nyní, mám tím na mysli výhrůžky ze strany zaměstnavatele a jiné zastrašování.
Pokud byste měl jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na nás obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz (poradce pro návrat na pracovní trh), loebe@pcfenix.cz (předseda ParaCentra, právník) nebo telefonicky 739 646 396.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková
Mgr. Ladislav Loebe