Invalidní důchod a zaměstnání v oboru

PoradenstvíInvalidní důchod a zaměstnání v oboru
Dušan Janeček asked 3 years ago

Dobrý den. Byl jsem uznán do invalidního důchodu lll stupně. Jsem OSVČ. Mám platit dále zálohy na sociálním a zdravotním nebo to za mě bude platit stát? 
Děkuji za odpověď. 
S pozdravem Dušan Janeček

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, pane Janečku,
děkujeme za Váš dotaz. Osoba se zdravotním postižením je povinna hradit si zdravotní pojištění sama, a to i přesto, že je příjemcem invalidního důchodu a pojištění jí je již jednou hrazeno z titulu invalidního důchodce. Jeho výši si počítá sama nebo se může obrátit na finančního poradce. Zdravotní pojištění se počítá z reálných příjmů. Není však nutno dodržet minimální vyměřovací základ pro OSVČ a platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění. Je možné doplatit pojistné zpětně po podání formuláře Přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. Přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok se zdravotní pojišťovně podává do 1 měsíce ode dne, ve kterém se podávalo daňové přiznání (zpravidla tedy do 30. 4.). Tento termín platí i tehdy, pokud OSVČ nemá povinnost podat daňové přiznání.
Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné, mohou se sami rozhodnout, zda si ho budou platit nebo ne. Pokud si jej OSVČ hradit nebudou, zaniká jim nárok na výplatu nemocenských dávek a peněžité pomoci v mateřství. Důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je pro OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou činnost, povinné, pouze pokud její výnos po odečtení nákladů dosáhne určité částky (83 603 Kč pro rok 2020). Stejně jako u zdravotního pojištění se přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro účely pojistného na sociální pojištění za předešlý rok podává do 1 měsíce ode dne, ve kterém se podávalo daňové přiznání (zpravidla tedy do 30. 4.). Tento termín platí i tehdy, pokud OSVČ nemá povinnost podat daňové přiznání.
Pokud byste měl jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková