Invalidní důchod a zaměstnání v oboru

PoradenstvíInvalidní důchod a zaměstnání v oboru
Mirka asked 3 years ago

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně pobírání invalidního důchodu a zaměstnání.
Můj manžel pobírá invalidní důchod druhého stupně. Je vyučen jako tesař, v současné době pracuje ve skladu jako manuální pracovník (OSVČ). 
Nyní dostal nabídku zaměstnání mistra odborného výcviku v oboru, v němž je vyučen. 
Může v tomto svém oboru pracovat a zároveň pobírat invalidní důchod? Děkuji.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Mirko,
děkujeme za Váš dotaz. Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti osob v invalidním důchodu. Zákon nestanovuje ani žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod v kterémkoliv stupni invalidity, mohou tedy i při pobírání invalidního důchodu podle svých možností a schopností pracovat. Záleží především na zdravotním stavu Vašeho manžela, v jakém rozsahu práci bude moct vykonávat.
Doporučuje se však z důvodu předejití přehodnocení a snížení stupně invalidity, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu (tzn. příjemci invalidního důchodu ve II. stupni je doporučován úvazek 6 hodin denně a méně). Jelikož nezmiňujete, zda u Vašeho manžela při stanovení poklesu pracovní schopnosti bylo nebo nebylo přihlédnuto k (ne)možnosti dál pracovat jako tesař, mohlo by dojít k přehodnocení a snížení stupně invalidity i z toho důvodu, že se manžel vrací ke své původní profesi. Záleží také na tom, co pozice mistra odborného výcviku s sebou nese, protože zvolené zaměstnání by mělo být pro zdravotní stav Vašeho manžela vyhovující, co se týče např. náplní práce, délkou pracovní doby – zkráceným úvazkem, pracovními podmínkami, směnností práce apod. Doporučila bych Vám, aby se Váš manžel obrátil na svého ošetřujícího lékaře, který zná jeho zdravotní stav nejlépe a je schopen posoudit, zda Váš manžel může tuto práci vykonávat či ne.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková