invalidní důchod II. stupně a státní podpora v nezaměstnanosti

Poradenstvíinvalidní důchod II. stupně a státní podpora v nezaměstnanosti
Marcela asked 3 years ago

Přeji pěkný den, prosím o info:

  1. ) od dubna r. 2019 jsem v částečném invalidním důchodu II. stupně a zároveň pečuji o nemocnou matku se závislostí III. stupně, do dubna letošního roku jsem pobírala k ID ještě státní podporu od PÚ, během této doby  jsem byla na operaci a poté i v lázních, nežádala jsem o vystavení neschopenky po operaci a ani v lázních/ KLL,  tudíž mi nebyla vyplácena žádná nemocenská dávka…
  2. ) nyní pojedu znovu do lázní, ale pobírám již jen ID II. stupně, mohu tedy požádat v lázních o neschopenku a bude mi vyplácena nemocenská? Děkuji za odpovědi na oba dva dotazy. Marcela
1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Marcelo,
děkujeme za Váš dotaz. Podmínkou nároku na nemocenské je, že občan je takzvaně nemocensky pojištěn (účasten nemocenského pojištění). Účast na nemocenském pojištění vzniká zpravidla dnem, ve kterém zaměstnanec začal vykonávat práci a zaniká dnem skončení doby zaměstnání. V případě nemoci má na nemocenské (dávka vyplácená státem) nárok zaměstnanec, který byl uznán dočasně práceneschopným (nebo mu byla nařízena karanténa) a dočasná pracovní neschopnost (nebo nařízená karanténa) trvá déle než 14 kalendářních dnů. Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy. U příjemců invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně, kteří pracují a jsou zároveň účastníky nemocenského pojištění, činí doba pro poskytování nemocenské nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Pro příjemce invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, platí, že nemocenská se vyplácí nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů v rámci jednoho kalendářního roku, a to i pokud v tomto roce bylo pracovních neschopností více. Zjednodušeně řečeno, pokud osoba pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, může být v pracovní neschopnosti jak dlouho uzná ošetřující lékař za vhodné, ale po uplynutí již zmíněných 70 kalendářních dnů, této osobě nebudou vypláceny dávky nemocenského pojištění a bude pobírat jen invalidní důchod. Neschopenku Vám tedy může vystavit ošetřující lékař jen v případě, kdy pracujete a jste nemocensky pojištěna. Dávka státní sociální podpory nemá vliv na vystavení nebo nevystavení neschopenky.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem (sevcikova@pcfenix.cz) nebo telefonicky (739 646 396).
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková