Invalidní důchod III.stupně

PoradenstvíInvalidní důchod III.stupně
Anonym asked 6 years ago

Dobrý den.
Chtěla bych se Vás zeptat, pokud vím o někom, kdo pobírá inval. důchod III.stupně, ale zároveň k tomu normálně pracuje (ale samozřejmě po domluvě se zaměstnavatelem jen na dohodu o provedení práce, právě kvůli ůřadům), pracovat schopný je bez omezení a důchodu jen zneužívá, jde kontaktovat někoho, koho bych o tom mohla informovat, popř. koho?
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

1 Answers
Ladislav Loebe answered 6 years ago

Vážená paní,
tuto informaci Vám poskytnout nemůžeme. Je zde několik důvodů, předně dotaz se netýká žádného druhu odborného poradenství, který naše organizace poskytuje. Za další, dotaz s netýká Vás osobně, nýbrž třetí osoby, o které Vy pouze soudíte, že pobírá invalidní důchod III. stupně neoprávněně a současně s tím pracuje. 
Nepochybuji, že Vaše úmysly jsou čiré a máte starost pouze o to, aby “erár” neutrpěl škodu, nicméně níže Vám trochu objasním pár věcí, které byste měla vědět, než podniknete další kroky v úsilí udat osobu, o které soudíte že pobírá invalidní důchod III. stupně neoprávněně. Předně, pokud je někdo uznám invalidní ve III.stupni, zřejmě tomu bude odpovídat i zdravotní stav této osoby, byť na první pohled se může zdát, že tato osoba je naprosto zdravá. Invalidita se přiznává na základě lékařských zpráv a vyšetření a posouzení provádí posudkoví lékaři – specialisté. Tím, že vyslovujete domněnku, že dotyčná osoba důchodu zneužívá de facto zpochybňujete odbornou způsobilost posudkového lékaře, který posouzení v tomto případě provedl. Jednoduše řečeno, důchod pro invaliditu III. stupně nelze koupit jako pohlednici v trafice.
Za další zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o důchodovém pojištění” nebo “ZDP”), omezuje osoby pobírající invalidní důchod, lhostejno v jakém stupni, v možnosti pracovat pouze v poměru k poklesu pracovní schopnosti závislém na stupni invalidity. Jsou zde i další faktory jako je schopnost adaptace na postižení, možnost rekvalifikace nebo dlouhodobost nepříznivého zdravotního stavu. Pokud věc uchopím z opačného konce, zákon o důchodovém pojištění přímo předpokládá, že i osoby uznané jako invalidní budou pracovat i když jim byl přiznám invalidní důchod, ale pouze do té míry, aby se jejich zdravotní stav vlivem práce nezhoršil a aby byl zohledněn stupeň invalidity při sjednávání pracovního úvazku. 
Tím se dostávám k Vámi zmiňované dohodě o provedení práce. Tento druh dohody o práci konané mimo pracovní poměr je mnohdy zaměstnavateli nebo i zaměstnanci upřednostňován právě z důvodu omezení na počet odpracovaných hodin ročně a dále také z důvodu možného snadnějšího skončení těchto dohod na rozdíl od “klasického” pracovního poměru sjednaného pracovní smlouvou. Ano, v neposlední řadě je to i možnost využít redukovaného výdělku kvůli povinnosti odvádět pojistné na zdravotní a sociální účely. Nicméně ani toto není ničím nezákonným, neboť takové nastavení náš právní řád dovoluje.
Vážená paní, pokud jste dočetla až sem, zjistila jste, že Váš dobrý úmysl, možná není až tak dobrý a že dotyčné osobě můžete spíše uškodit a státnímu aparátu také neprospějete. Vaším udáním se budou muset odpovědné orgány zabývat, což znamená že zaměstnáte spoustu úředníků tím, že budou muset zjišťovat, zdali se Vaše udání zakládá na pravdě. Když to opět vezmu z druhého konce, možná by bylo lepší ocenit to, že člověk, ač invalidní v nejvyšším stupni invalidity, ještě pracuje. Je třeba vzít v potaz i to, že invalidní důchod této osoby je třeba tak nízký, že pracovat prostě musí. Jsou lidé, kteří jsou zdraví a pracovat prostě nechtějí. Snažil jsem se Vám pouze nastínit, že některé věci ve skutečnosti nelze dohlédnout až do samého důsledku, přestože se na první pohled zdají jasné a jednoduché.                      
Závěrem bych rád řekl, že naším posláním poskytovat poradenství osobám které se ocitly ku příkladu v situaci, kdy jim byla odebrána dávka či snížen stupeň invalidity na udání třetích osob, které buď z neznalosti problematiky resp. právní úpravy, nebo jen prostě proto, že chtěly někomu uškodit, tyto osoby udaly úřadům. Je pak hodně těžké, navrátit stav do původního stavu Stojí to hodně sil nás, kteří pomáháme a spoustu bezesných nocí těch, kterým pomáháme. Někdy je prostě dobré vědět, na čí straně stojíte a my stojíme na straně těch, kterým se děje příkoří, a to z jakékoliv příčiny. Pomáhat je naším posláním. 
Mgr. Ladislav Loebe