Invalidní důchod III.stupně

PoradenstvíInvalidní důchod III.stupně
Hana Stančíková asked 5 years ago

dobrý den chtěla bych se zeptat zda je možnost pracovat na plný úvazek když pobírám ID III.stupně mám polyneuropatie rukou i nohou.
Předem děkují za Vaši odpověď

1 Answers
Ladislav Loebe answered 5 years ago

Vážená paní Stančíková,
velice rád bych odpověděl relevantně na Vaši otázku, ale domnívám se, že Váš dotaz je třeba směřovat k praktickému lékaři či specialistovi z oboru neurologie. Abych byl alespoň poučeným laikem, musel jsem si chorobu, jíž trpíte, najít na internetu. Nevím, jaké je/bylo Vaše původní zaměstnání, než jste onemocněla a nevím, jaké máte v plánu vykonávat zaměstnání na plný úvazek. § 39 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“ nebo „ZDP“) udává, že pokles pracovní schopnosti při invaliditě III. stupně činí min. 70 %. Pokud byste tedy chtěla pracovat na plný úvazek při pobírání invalidního důchodu III. stupně, muselo by se jednat o zcela odlišný výkon výdělečné činnosti, než bylo vaše původní zaměstnání, aby bylo možno alespoň uvažovat o rekvalifikaci a ve spojení s tím, by Vám měl lékař vystavit zprávu či dobrozdání, že jste schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 písm. f) ZDP. Pak by snad bylo možno alespoň uvažovat o výdělečné činnosti na plný úvazek při Vašem onemocnění. Každopádně bych byl velmi opatrný a obrátil se s tímto dotazem primárně na Vašeho ošetřujícího praktického lékaře či specialisty. Při posuzování poklesu schopnosti výdělečné činnosti se vychází z mnoha kritérií, která jsou sice definována v zákoně o důchodovém pojištění a dále též v prováděcím předpisu Vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (dále jen „vyhláška o posuzování invalidity“), ale jsou ryze medicinského charakteru, a proto doporučuji raději konzultaci s lékařem. Nahlédnutím do Vyhlášky o posuzování invalidity a zjištění s jakými příznaky se pojí neuropatie ve III. stupni invalidity jsem velmi na pochybách, zda Vám lékař výkon výdělečné činnosti na plný úvazek schválí či doporučí. Měla byste též vědět, že výkon jakékoliv výdělečné činnosti nesmí zdravotní stav pojištěnce/zaměstnance/osoby jakkoliv zhoršovat.   
Mgr. Ladislav Loebe