invalidní důchod III.stupně a zaměstnání

Poradenstvíinvalidní důchod III.stupně a zaměstnání
Petr Pavelka asked 3 years ago

Může dojít k přezkumu  zahájením řízení z moci úřední když člověk pracuje na plný úvazek a byl mu při tom přidělen III.stupeň ID bez přezkumu?Mám možnost nastoupit do zaměstnání jako recepční cca.140 hod měsíčně a mám obavy aby mě důchod nebyl odebrán.Děkuji Petr Pavelka.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, pane Pavelko,
děkujeme za Váš dotaz. Současná legislativa neobsahuje žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti osob v invalidním důchodu. Zákon nestanovuje ani žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod v kterémkoliv stupni invalidity, mohou tedy i při pobírání invalidního důchodu podle svých možností a schopností pracovat. Příjemcům invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se doporučuje, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu (tzn. úvazek 4 hodiny denně a méně). Samotný výkon zaměstnání nemůže vést k odebrání invalidního důchodu. Může však dojít k překvalifikování invalidity, resp. ke snížení procentního zhodnocení ztráty schopnosti vykonávat výdělečnou činnost na základě nového zhodnocení zdravotního stavu, a tím ke snížení stupně invalidity. Toto je v kompetenci posudkového lékaře, který vždy vychází z aktuálního zdravotního stavu posuzovaného.
Pokud byste měl jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková