invalidní důchod III.stupně a zaměstnání

Poradenstvíinvalidní důchod III.stupně a zaměstnání
V.M. asked 6 years ago

Dobrý den,
jsem v situaci, kdy mi byla přiznána invalidita III. stupně pro onkologické onemocnění. Vzhledem k tomu, že jsem nepočítala, že by mi byl přiznán III. stupeň, plánovala jsem pozvolný návrat do práce. Před onemocněním jsem byla zaměstnána jako lektor s místem výkonu celá ČR a pracoviště moje bydliště. Se svým nadřízeným jsem se dohodla, že bych nyní vykonávala převážně administrativní práci z domova a k lektorování bych se vrátila, až “se na to budu cítit”. Nebudu to mít ale smluvně nijak ošetřené. Do práce bych se ráda vrátila i v této situaci, abych se dostala opět do kolektivu a také se obávám, že po roce mi bude důchod odebrán a chci si tedy udržet místo.
Jak pak budu případně při dřívějším přezkumu invalidity dokazovat, že můj výdělek nebo úvazek neklesl, ale přesto se snížila moje pracovní zátěž? Je možné, že bych o přiznanou invaliditu úplně přišla, nebo dojde pouze k přehodnocení na nižší stupeň.
Moc děkuji za odpověď.
 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 6 years ago

Vážená paní,

za stavu věcí, jak je popisujete, se jeví jako nejvhodnější upravit pracovní smlouvu se zaměstnavatelem, co se úvazku a také pracovní náplně týká. Úpravu lze provést formou dodatku k pracovní smlouvě. Je nutné, jak ve Vašem vlastním zájmu, tak zájmu zaměstnavatele, reflektovat změnu/pokles pracovní schopnosti. Při invaliditě III. stupně je pokles pracovní schopnosti nejméně 70 %. Úpravou pracovní smlouvy se postaví najisto Vaše práva a povinnosti k zaměstnavateli a opačně. Laicky řečeno, budete oba vědět, na čem jste. Tím, že upravíte pracovní smlouvu, zohledníte nynější pokles pracovní schopnosti a současně získáte doklad pro pozdější přezkum posudkovým lékařem. Při pozdějším přezkumu není vyloučeno, že Vám bude invalidita snížena, neboť je možnost, že se Váš zdravotní stav zlepší. Domnívám se ale, že posudkový lékař bude vycházet primárně z odborných lékařských zpráv a nálezů. Níže ve svém dotazu uvádíte, že se do zaměstnání chcete vrátit. Nevidím tedy žádný problém ve snižování stupně invalidity a souběžném modifikování Vaší pracovní smlouvy adekvátně tomu, jak se bude Váš zdravotní stav zlepšovat. Věřím, že až do úplného uzdravení. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“ nebo „ZDP“) presumuje, že invalidita může být stavem pouze dočasným, tzn., předpokládá se vyléčení a opětovný návrat do pracovního procesu. Pokud tomu tak není, je zdravotní stav posouzen jako dlouhodobě nepříznivý ve smyslu ustanovení § 26 ZDP tedy, že nepříznivý zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo lze předpokládat, že podle poznatků lékařské vědy bude trvat déle než 1 rok. Co se týká poměrného snížení výdělku ve vztahu k pracovnímu úvazku a pracovní zátěži, záleží opět na dohodě se zaměstnavatelem. Zákon o důchodovém pojištění nijak neomezuje výši výdělku, je potřeba zohlednit opravdu pouze pokles pracovní schopnosti vzhledem ke stupni invalidity. Případné snížení výdělku by Vám měl kompenzovat příjem z invalidního důchodu. Jak uvádím výše, pakliže se Váš zdravotní stav bude zlepšovat, může se rozšiřovat úvazek (a mzda) adekvátně tomu, jak se bude navracet Vaše pracovní schopnost a umenšovat se stupeň invalidity (a příjem z invalidního důchodu).

Přeji Vám brzké uzdravení a v případě dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Mgr. Ladislav Loebe