Invalidní důchod III. stupně – přepočet

PoradenstvíInvalidní důchod III. stupně – přepočet
Pavel asked 9 months ago

Dobrý den.
V roce 2005 jsem začal pobírat plný invalidní důchod (bylo mi 26 let). V roce 2010 se tento důchod změnil na ID III. stupně. Pobírám ho stále. Od roku 2005 také stále pracuji. Nepamatuji se, že bych byl byť jen měsíc bez práce. Jenže v posledních dvou letech se k mé chorobě (kvůli které jsem v ID) přidaly další dvě. Dohromady se navzájem ovlivňují, ale především každá z nich mi zabraňuje realizovat se v té či oné pracovní činnosti. Podrobnosti se mi nechce rozvádět. Při poslední kontrole mi bylo zopakováno, že diagnózy pro udělení (stupně) ID se nesčítají. Vlastně mám III. stupeň, takže to ani není podstatné. Datum příští kontroly mi posudková komise nestanovila. Ale abych se dostal k dotazu. Vzhledem k tomu, že se k mému onemocnění z mládí přidala další, nejsem objektivně vzato efektivně vykonávat ani poloviční pracovní úvazek. Vím, že nelze při požívání III. stupně ID žádat o jeho zvýšení, ale přesto neexistuje možnost například přepočítat mé výdělky za posledních dvacet let a nějakým způsobem důchod zvýšit? Chápu, že je to dost individuální problém, ale v současné situaci (tím nemyslím jen svůj zdravotní stav, důchod 12.500.- a nezletilého syna :-() by se mi nějaké NEtabulkové řešení hodilo. Zvláště, když jsem poctivě pracoval a vzhledem k mé diagnóze možná neúměrně moc… Děkuji. Pavel, Brno

1 Answers
Lucie Marková Staff answered 9 months ago

Dobrý den, Pavle,

chápu Vaše rozčarování a hledání možností, jak zlepšit Vaši finanční situaci. Bohužel musím potvrdit to, co jste si již sám zjistil. V současné době pobíráte ID III. stupně, tedy ten nejvyšší. Jednotlivé diagnózy se při určování poklesu pracovní schopnosti dle vyhlášky o posuzování invalidity nesčítají, k těm “dalším” se přihlíží max. dalšími 10% v součtu, nicméně to Vaši situaci neřeší, protože již máte přiznaný nejvyšší III. stupeň ID. Co se týká jeho výše – v roce 2005, když Vám byl ID vypočten, uvádíte, že Vám bylo 26 let.
V mimořádných případech, pokud invalidita vznikla před dosažením 28 let a doba od 18 let do vzniku nároku na důchod je kryta dobou pojištění nebo „nekrytá doba“ nepřesahuje rok se spočítá procentní výměra důchodu podle výdělků, a když nedosáhne částek daných jako zákonné “minimum”, je procentní výměra “dopočtena”. Přesné částky a podrobnější popis je možné najít srozumitelně např. v materiálu Veřejného ochránce práv na str. 4 v dolní části.

Zda byl tento “výhodnější” výpočet využit ve Vašem případě a zda je výše uvedený mimořádný případ i popis toho Vašeho, nejsem schopna říci, doporučuji nahlédnout do důchodového výměru k rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. V případě, že by tento způsob výpočtu použit nebyl a podmínky jste splňoval, lze podat na ČSSZ žádost o zvýšení invalidního důchodu. V žádosti je třeba vysvětlit, že se domníváte, že ve Vašem případě byl použit chybný způsob výpočtu invalidního důchod a žádáte jeho přepočet.

Doplňuji, že “započíst” dodatečně odpracované roky (po přiznání ID) a tím si nyní zvýšit již přiznaný invalidní důchod bohužel skutečně možné není. Nicméně odpracované roky se Vám zohledňují pro nárok na starobní důchod a výpočet jeho výše.

Pokud byste měl doplňující dotazy, neváhejte se na nás obrátit

Lucie Marková, DiS.
vedoucí sociální rehabilitace
markova@pcfenix.cz
tel. 733 112 097