Invalidní důchod III.stupně – výpověď

PoradenstvíInvalidní důchod III.stupně – výpověď
L.H asked 6 years ago

Dobrý den,děkuji za rychlou odpověď (dotaz před 4 dny). Vzhledem k přiznání invalidity III. stupně k datu 18.3.2018 mě zaměstnavatel požádal, že mám přijít podepsat výpověď dohodou. Jestliže nebudu souhlasit pošlou mě k lékaři k posouzeni a potom by mi dali výpověď z jejich strany. Co je pro mě lepší? A není jiná varianta jak situaci řešit? např. vzít si neplacené volno po dobu,kdy zatim nejsem práce schopná? 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 6 years ago

Vážená paní,
vzhledem k tomu, že jste byla posudkovým lékařem v pracovní rekomandaci uznána invalidní ve III. stupni, vznikly zaměstnavateli vůči Vám určitá práva a povinnosti. Je velmi pravděpodobné, že jste pozbyla dlouhodobě způsobilost k výkonu sjednané práce dle pracovní smlouvy. Předně musí zaměstnavatel zajistit lékařský posudek vypracovaný závodním lékařem – poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který postaví najisto, zda jste pozbyla dlouhodobě předpoklady pro výkon práce sjednané v pracovní smlouvě, a tudíž bude povinností zaměstnavatele převést Vás na jinou práci de ustanovení § 41 odst. 1 ZP, a to i bez vašeho souhlasu nebo umožní zaměstnavateli skončit pracovní výpovědí v souladu s ustanovením § 52 písm. e) ZP. V mezidobí než zaměstnavatel obdrží tento lékařský posudek je na vážkách, jak s Vámi, jako zaměstnancem potencionálně nezpůsobilým k výkonu práce, jednat. Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) ZP zaměstnavatel nesmí připustit výkon zakázané práce a práce, která neodpovídá schopnostem a zdravotní způsobilosti zaměstnance. Jestliže ale zaměstnavatel nemá současně potvrzeno, že jste opravdu pozbyla dlouhodobě schopnost k výkonu práce, je povinen Vám přidělovat práci sjednanou v pracovní smlouvě dle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) ZP. Váš zaměstnavatel tedy buď převezme riziko postihu a bude Vám přidělovat práci dle pracovní smlouvy, nebo se s Vámi může dohodnout na opatrnějším a prozíravějším postupu např., že budete čerpat nevybranou dovolenou, dokud nebude lékařský posudek vyhotoven.  
Co se týká následného ukončení pracovního poměru po vyhotovení lékařského posudku, nabízejí se dvě možnosti. Buď se dohodnete se zaměstnavatelem na skončení pracovního poměru dohodou nebo se nabízí druhá možnost, a to výpověď daná zaměstnavatelem z důvodu dlouhodobého pozbytí pracovní způsobilosti dle § 52 písm. e) ZP. Je třeba dodat, že ani v jednom z výše uvedených způsobů ukončení pracovního poměru Vám nenáleží nárok na odstupné. Dále je nutno dodat, že při skončení pracovního poměru dle § 52 písm. e) ZP je nutno dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu. Během této lhůty, když již bude lékařským posudkem postaveno najisto, že jste dlouhodobě pozbyla způsobilost k výkonu sjednané práce, musíte být zaměstnavatelem převedena na jinou práci. Pokud zaměstnavatel jinou odpovídající práci Vašim schopnostem mít nebude, bude se jednat s největší pravděpodobností o překážku v práci na straně zaměstnavatele.      
Mgr. Ladislav Loebe