Invalidní důchod-průkaz ztp

PoradenstvíInvalidní důchod-průkaz ztp
Přemysl Romnovský asked 3 years ago

mám nárok jako invalidní důchodce 3.stupně nárok na průkaz ztp a pokud ano jake jsou potrebne doklady a kde o prukaz žadat

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, pane Romnovský,
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda máte nárok na průkaz ZTP, pokud jste v invalidním důchodu 3. stupně. Invalidita 3. stupně nezakládá automaticky nárok na průkaz OZP. Určitě si však o průkaz osoby se zdravotním postižení (OZP) můžete zažádat. Pod tímto odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenim naleznete formulář „Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižení“. Žádost se podává na Úřadu práce (dle Vašeho bydliště), poštou nebo přes datovou schránku. Následně je Vaše žádost postoupena posudkovému lékaři, který si vyžádá podklady o Vašem stavu od obvodního lékaře. Je proto vhodné mít u svého obvodního lékaře i zprávy od odborných lékařů, které by doložily Váš zdravotní stav. Na základě těchto informací posudkový lékař rozhodne o tom, zda máte nárok na průkaz OZP a případně jakého stupně (TP, ZTP, ZTP/P). Následně Vám přijde poštou obálka s modrým pruhem, s tím, že můžete po dobu 8 dnu navštívit Úřad práce, kde budete mít k nahlédnutí vyjádření, jak posudkový lékař ve Vaší situaci rozhodl. Pokud s tímto rozhodnutí nebudete spokojen, už v tomto bodě lze vznést námitku, lhůta na přezkoumání je v tomto případě kratší, než pokud byste dával odvolání až poté, co by Vám Úřad práce zaslal rozhodnutí. Případné odvolání by bylo nutné podat do 15 dnů. Celková doba posouzení žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižení je přibližně 3-4 měsíce.
Pokud byste měl jakékoliv doplňující dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396
Přeji Vám hezký den S pozdravem Bc. Lenka Šouláková Sociální pracovnice