Invalidní důchod třetího stupně a zaměstnání

PoradenstvíInvalidní důchod třetího stupně a zaměstnání
Alena Žárová asked 2 years ago

Dobrý den.
 Prosím Vás o radu. V současné době jsem poživatelkou invalidního důchodu druhého stupně – ID mi byl přiznán na základě dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu v důsledku potíží s poúrazovým stavem kolena. Byla jsem nyní rok v pracovní neschopnosti, čekala mne operace TEP kolenního kloubu. Operace měla proběhnout v listopadu minulého roku, ale vzhledem k nařízeným opatřením mi byl termín operace přesunut na březen tohoto roku. Nyní jsem pět týdnů po operaci a protože mi končí podpůrčí doba, žádala jsem o její prodloužení.  Posudkový lékař mi sdělil, že mi podpůrčí dobu neprodlouží, že si mám zažádat o zvýšení stupně invalidity do třetího stupně, že se rozhodl mne do něj na rok přeřadit a tím, že mi zaniká nárok na zaměstnání. V současné době jsem stále v zaměstnaneckém poměru v rehabilitačním ústavu jako fyzioterapeut a moje pracovní doba byla na sedm hodin denně. Posudkový lékař mi sdělil, že jsem byla tudíž nadhodnocena, že jsem na tolik hodin neměla pracovat a teď mi nedává jinou šanci, než ID třetího stupně, údajně bez možnosti pracovat. Chtěla bych vědět, zda se mohu proti jeho rozhodnutí bránit, zda musím žádat o ID třetího stupně, o práci nechci přijít, jsem ročník 1963 a pokud bych nyní o práci přišla, těžko za rok budu hledat jinou.
Děkuji Vám za odpověď, příjemný den.
Alena Žárová
 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den paní Žárová,
děkujeme za Váš dotaz. Současná legislativa neobsahuje žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti osob v invalidním důchodu. Zákon nestanovuje ani žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod v kterémkoliv stupni invalidity, mohou tedy i při pobírání invalidního důchodu podle svých možností a schopností pracovat. Příjemcům invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se doporučuje, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu (tzn. úvazek 4 hodiny denně a méně). Výkon zaměstnání však nesmí mít negativní vliv na Váš zdravotní stav.
Co se týká obrany proti rozhodnutí lékaře LPS, věc se má takto. Odvolání proti samotnému posudku lékaře LPS možné není, neboť nevystupuje v řízení jako samostatný správní orgán, nýbrž pouze provádí zhodnocení/posouzení zdravotního stavu pro správu sociálního zabezpečení, jako orgán, který má věci důchodů a dalších dávek v gesci. Pokud hodláte zvrátit výsledek lékařského zhodnocení Vašeho zdravotního stavu, tak jedině po obdržení Rozhodnutí správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity III. stupně, kde by mělo být uvedeno i ono zhodnocení zdravotního stavu.
Posledním odstavcem Rozhodnutí je poučení o možnostech odvolání. Postupujte tedy dle tohoto poučení a napadněte/zpochybněte odvoláním tu část lékařského zhodnocení, resp. celého Rozhodnutí, kterou shledáváte vadnou, nebo neodpovídající Vašemu zdravotnímu stavu.
V případě dalších nebo doplňujících dotazů se můžete obrátit na  sevcikova@pcfenix.cz  nebo loebe@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396 (naše poradna).
S pozdravem a přáním hezkého dne 
Mgr. Klára Ševčíková (sociální pracovnice)
Mgr. Ladislav Loebe  (právník a předseda organizace)