Invalidní důchod třetího stupně

PoradenstvíInvalidní důchod třetího stupně
David Ivičič asked 1 year ago

Dobrý den
Pobírám důchod třetího stupně a chci si najít nějaké zaměstnání. Jsem nějak limitováný výší výdělku, nebo ne.
Děkuji za odpověď.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 1 year ago

Dobrý den, pane Ivičiči,
 
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se na to, zda je nějak omezen možný výdělek při pobírání invalidního důchodu (ID) III. stupně.
Výše výdělku není ani v případě pobírání invalidního důchodu III. stupně nijak omezena, zákon tuto oblast nijak neupravuje. V souvislosti s výkonem zaměstnání při ID III. stupně se pouze doporučuje práce na zkrácený úvazek s ohledem na míru poklesu pracovní schopnosti a samozřejmě přizpůsobení náplně práce a případně pracovního místa Vašemu zdravotnímu stavu.
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396 nebo 739 359 489) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice