Invalidní důchod

PoradenstvíInvalidní důchod
Poradna asked 6 years ago

Dobrý den, kde si můžu vyřídit invalidní důchod a co všechno k tomu potřebuji?

1 Answers
Best Answer
zeManek624 Staff answered 6 years ago

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz.
Žádost o invalidní důchod se podává na Okresní (příp. Pražské či Městské) správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště žadatele.
S sebou na úřad je nezbytné vzít si:

  • platný občanský průkaz (u cizinců cestovní pas či povolení k pobytu),
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném; např. výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom apod.),
  • doklady prokazující výchovu dětí,
  • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
  • doklady prokazující zaměstnání v cizině (pokud jste v zahraničí pracovali a tyto doklady máte),
  • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání (předkládá jej zaměstnavatel na vyžádání úřadu),
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
  • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
  • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – např. potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.

Pokud si chcete důchod nechat vyplácet na bankovní účet, musíte k žádosti přiložit také vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu.
Formulář žádosti o přiznání invalidního důchodu s Vámi vyplní až pracovník Okresní (resp. Pražské či Městské) správy sociálního zabezpečení. Formulář tedy nelze stáhnout a vyplnit předem.
V případě, že máte ještě nějaké další dotazy týkající se této nebo případně i jiné oblasti, můžete se samozřejmě kdykoliv opět obrátit na službu odborné sociální poradenství ParaCENTRA Fenix.