invalidní důchood a osvč

Poradenstvíinvalidní důchood a osvč
Karel Hamouz asked 4 years ago

Mám invalidní důchod 2.stupně a od 1.9. jsem opět zahájil činnost OSVČ(byla pozastavena) jaké mám platit sociální a zdravotní pojištění.
Děkuji Karel Hamouz

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, pane Hamouzi,
 
děkujeme za Váš dotaz. V případě, že jste OSVČ a současně jste uznán invalidním v některém ze tří stupňů invalidity s výplatou invalidního důchodu, nahlíží se na Vaši samostatně výdělečnou činnost jako na činnost vedlejší. To znamená, že zdravotní a sociální pojištění můžete odvádět zpětně za uplynulý rok (tedy pojistné za rok 2019 lze uhradit až začátkem roku 2020) podle Vašich reálných příjmů za uplynulý rok či jeho část. Nevztahuje se na Vás tedy povinnost hradit minimální zálohy na pojistné. Účast na nemocenském pojištění (jedna ze složek sociálního pojištění) je pak v případě OSVČ vedlejší dobrovolná. Pokud byste se však rozhodl si jej nehradit, zanikl by Vám případný nárok na výplatu některých dávek, např. nemocenské.
Jak jsem uvedla již výše, zdravotní a sociální pojištění se v případě vedlejší činnosti odvádí na základě reálných příjmů. Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok se pro účely zdravotního i sociálního pojištění podávají zpravidla do konce dubna (přehledy za rok 2019 bude nezbytné odevzdat do konce dubna 2020). Podávají se prostřednictvím formulářů nazvaných “Přehled o příjmech a výdajích OSVČ”. Tyto formuláře naleznete na pobočkách či na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (pro účely sociálního pojištění) a Vaší zdravotní pojišťovny (pro účely zdravotního pojištění). Podání těchto formulářů je pro OSVČ vedlejší povinné.
 
Pro jistotu ještě zmíním povinnost oznámit obnovení výdělečné činnosti Vaší zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení i finančnímu úřadu.
 
Pokud byste měl doplňující či další dotazy, můžete se na poradnu ParaCENTRA Fenix či přímo na mne samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. vesela@pcfenix.cz), telefonicky (739 646 396) či po předchozí domluvě i osobně.
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.
sociální pracovnice