invalini-duchod-naviseni-z-1-stupne-na-3-stupen-a-vypoved

Poradenstvíinvalini-duchod-naviseni-z-1-stupne-na-3-stupen-a-vypoved
Bohumil asked 4 years ago

Dobrý den od 2.8.2019 mi byl navýšen I.D. z1. stupně na 3. stupeň nebudu moci nadále vykonávat práci zámečník svářeč.Jakým způsobem mohu dát výpověď ze zaměstnání nebo mne zaměsnavatel dá výpověď sám? Nebo mohu zůstat práci na 0.5 úvazku  pokud mne zaměstnavatel přeřadí na lehčí práci?

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, pane Bohumile,
děkujeme za Váš dotaz. Dle současné legislativy můžete i při pobírání invalidního důchodu třetího stupně pracovat a nejste přitom limitován výší výdělku ani počtem odpracovaných hodin. Doporučila bych Vám však pracovat na poloviční úvazek, který zmiňujete, nebo úvazek kratší, což odpovídá patnácti hodinám týdně. To, jakou práci budete vykonávat záleží především na Vás, na Vašem zdravotním stavu a na posouzení Vašeho ošetřujícího lékaře. Obecně platí, že Vámi vykonávaná práce by neměla mít negativní dopad na Váš zdravotní stav.
V případě výpovědi platí, že výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží. Výpovědní doba je zpravidla dvouměsíční, pokud se nedohodnete se zaměstnavatelem na dohodě o ukončení pracovního poměru. Dojde-li k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnancem, musí zaměstnanec předložit kvalifikovaný lékařský posudek, nikoliv pouze lékařské doporučení. Lékařský posudek vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb, s kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Zaměstnanec tedy nemá v tomto případě možnost volby lékaře, ke kterému pro lékařský posudek půjde. K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru je potřebné, aby v době, kdy zaměstnanec zruší pracovní poměr, bylo už lékařským posudkem zjištěno, že dosavadní práci nemůže vykonávat. Zaměstnanec může po předložení lékařského posudku přestat vykonávat dosavadní práci ihned. Okamžitě zrušit pracovní poměr může však až po uplynutí doby 15 dnů, v níž mu nebyl umožněn výkon jiné vhodné práce.
Dle § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, může zaměstnavatel ukončit se zaměstnancem pracovní poměr, pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zaměstnanec pozbyl dlouhodobě (tj. déle než na jeden rok) schopnost vykonávat práci sjednanou v pracovní smlouvě.  Toto musí být ošetřeno kvalifikovaným lékařským posudkem vydaným lékařem poskytujícím pracovnělékařské služby nebo rozhodnutím správního orgánu, který jej přezkoumával. Tento posudek musí být vystaven již před skončením pracovního poměru, nikoliv až po ukončení pracovního poměru.
Převedení zaměstnance na jinou práci je povinností zaměstnavatele uloženou mu v Zákoníku práce, § 41 odst. 1 písm. a) a musí být též doloženo kvalifikovaným lékařským posudkem vydaným stejnou autoritou jako v případě § 52 Zákoníku práce. To, že byl zaměstnanci přiznán invalidní důchod, není samo o sobě výpovědním důvodem. Pokud je však invalidní zaměstnanec schopen zvládat výkon práce za zvláštních ulehčených podmínek, je zaměstnavatel povinen takové podmínky vytvořit. Avšak nemá-li zaměstnavatel kapacitu k tomu, aby tyto zvláštní ulehčené podmínky vytvořil, jsou splněny podmínky pro výpověď danou zaměstnavatelem. Nelze totiž na zaměstnavateli požadovat, aby zaměstnával zaměstnance, pro kterého nemůže vytvořit adekvátní pracovní prostředí.
Pokud byste měl jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková