ivalidní důchod 3.st. a práce

Poradenstvíivalidní důchod 3.st. a práce
Kateřina Kohoutová asked 4 years ago

Dobrý den,
od 18-ti let jsem byla v plném inv. důchodu z důvodu juvenilní chronické psoriatické artritidy 3-4st. a ještě další vedlejší nemoci. Jsem po výměně všech 4 hlavních kloubů(kolena a kyčle).
Před pěti lety jsem se rozhodla jít do práce, protože už jsem potřebovala mezi lidi. Do té doby byla jediným kontaktem pouze rodina.
Ztráta pracovní schopnosti byla 80%. Posudková komise mi řeklka, že pokud chci do práce, musím přejít do nižšího stupně, sníží mi pracovní schopnost na 60% a přijdu o třetinu důchodu.
Řekli mi, že mám 5 min. na rozhodnutí. Aby mi byl 3. stupeň zachován, musela bych prý být bez nohy nebo mentálně postižená. Pokud se později rozhodnu přestat pracovat, mám si znovu podat žádost na 3.st.
Při představě, že bych pořád byla přes den doma sama, jsem podesala.
Rozhodnutí bylo snížení na 2.st. a přišla jsem o 2800,-Kč na 5240,-Kč.
Můj zaměstnavatel mi říká, že na to neměli právo. Že zaměstnává v chráněné dílně víc lidí ve 3.st. invalidity.
Jak to tedy je?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem Kateřina Kohoutová

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážená paní Kohoutová,
úvodem nutno konstatovat, že Váš zaměstnavatel má, bohužel, pravdu. Dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“ nebo „ZDP“) může i osoba s poklesem schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v 80 % vykonávat výdělečnou činnost. Poměr ztráty schopnosti vykonávat výdělečnou činnost koreluje se zbytkovým potenciálem vykonávat výdělečnou činnost. Byla jste-li uznána invalidní ve III. stupni invalidity s poklesem pracovní schopnosti 80 %, mohla jste se zbylými zachovanými 20 % vykonávat výdělečnou činnost bez snížení stupně invalidity. Přístup posudkové komise a posouzení Vaší věci je přinejmenším velmi podivné. Troufám si říci, že nátlak vytvořený posudkovou komisí na Vaši osobu je téměř na hraně zákona. Nedovedu si dost dobře představit, jak posudková komise došla k závěru, že pro zachování III. stupně invalidity byste musela mít amputovanou končetinu v kombinaci s mentálním postižením. Celkem by mne osobně zajímalo odůvodnění rozhodnutí o snížení stupně invalidity. Postup v intencích zákona by měl být zhruba tento. Posudková komise by byla oprávněna Vám snížit stupeň invalidity pouze v případě, že Vámi vykonávaná výdělečná činnost by rozsahem úvazku a pracovní náplní neodpovídala, resp. přesahovala výše uvedených zachovaných 20 % potenciálu vykonávat výdělečnou činnost. Teprve v tomto případě by přicházelo v úvahu opětovné posouzení Vašeho zdravotního stavu, resp. stupně invalidity. Posudková komise nemá oprávnění snížit stupeň invalidity osobě, která pojme úmysl najít si zaměstnání, ať už jsou motivy této osoby jakékoliv. Někdo hledá kontakt se společenským prostředím, někdo chce vylepšit svoji finanční situaci, někdo oboje. Důvod je zcela prostý. Komise nemá žádných informací o druhu vykonávané práce ani o výši úvazku, nemůže tedy relevantně rozhodnout o tom, že byl překročena zachovaná procentní schopnost výkonu výdělečné činnosti a je dán důvod ke snížení stupně invalidity.  
Doporučuji požádat žádost o opětovné posouzení Vašeho zdravotního stavu a zvýšení invalidity na III. stupeň. Samozřejmě, že nemusíte v zaměstnání dávat výpověď či jinak ukončovat pracovní poměr. Doporučuji pouze upravit pracovní úvazek a příp. náplň práce, tak aby vyhovoval zachovanému zbytkovému potenciálu 20 %, nikoliv 40 %, jaký máte v současné době. Doporučuji též využít bezplatné právní pomoci v místě Vašeho bydliště v této věci, neboť rozhodování posudkové komise je značně nestandardní a bez řádné právní argumentace se Vaše věc asi neobejde.        
Přeji hodně štěstí a nedejte se!
Mgr. Ladislav Loebe