Jak vyřešit plánovanou operaci.

PoradenstvíJak vyřešit plánovanou operaci.
Libor Šturc asked 5 years ago

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu, nevím jak vyřešit tuto situaci. V lednu 2018 jsem měl úraz pravého ramene, musel jsem podstoupit operaci, kdy mi bylo rameno zpevněno šrouby a dlahou. Po roční neuspokojivé léčbě mám podstoupit výměnu ramenního kloubu, operace je naplánována na začátek října, ale problém je v tom, že v listopadu mi skončí dvouletá podpůrčí doba. Včera jsem byl u posudkového lékaře, který mi podpůrčí dobu po třetí prodloužil o 3 měsíce, ale nedokázal mi říct co mám v této situaci dělat. Původní zaměstnání nemohu vykonávat vzhledem k nefunkčnosti ruky, na které mám ještě uříznutý celý palec. Na toto zranění a prodělaný infarkt pobírám ID 1 stupně. Řekl mi, že mohu původní zaměstnání ukončit a sehnat si jiné a pak jít na operaci a nebo operaci odmítnout. Jsem stále v léčení, protože od května musím chodit na další rehabilitaci, protože mi byli v březnu odstraněny šrouby i kovová dlaha a je zapotřebí udržet svalstvo funkční. Tak nevím jestli marodit do operace a pak rozvázat pracovní poměr a jít na pracovní úřad, ale posudkový pan doktor mi řekl, že neví jestli budu mít na dávky nárok. Když jsem mu řekl, že pobírám důchod 1. stupně, tak mi řekl, tak vidíte hlady neumřete a všechno je vaše osobní věc. Moc Vás prosím o radu, jak postupovat. Předem mnohokrát děkuji za odpověď.  Libor Šturc

1 Answers
zeManek624 Staff answered 5 years ago

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Pokusím se zodpovědět Vaše otázky postupně. Píšete, že máte již potřetí prodlouženou podpůrčí dobu o 3 měsíce. Podle § 27 zákoníku práce se věc má takto, cituji:
po uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26 se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti; takto lze postupovat i opakovaně, přičemž při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce. Nemocenské lze podle věty první vyplácet celkem nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26.“
To znamená, že není omezeno, kolikrát Vám posudkový lékař může prodloužit podpůrčí dobu, ale po uplynutí 350 kalendářních dnů již nebudete mít nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění. Tedy budete dále na nemocenské, ale bez výplaty této dávky.
Chápu, že Vaše současná situace pro Vás může být frustrující. Skutečnost, že nemůžete vykonávat stávající zaměstnání vzhledem k nefunkčnosti horní končetiny je jistě nepříjemná, ale i přesto existuje spousta pracovních činností, které lze vykonávat i s absencí funkce jedné horní končetiny. Píšete, že jste uznán invalidní v I. stupni, to znamená, že v případě ukončení pracovního poměru u současného zaměstnavatele se můžete evidovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadě práce dle místa bydliště, a tedy pobírat podporu v nezaměstnanosti, pokud jste splnil zákonné podmínky. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období (poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců. Překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou. Je nutné požádat krajskou pobočku Úřadu práce, u které je uchazeč veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, nesmí být tento uchazeč poživatelem starobního důchodu.
Při splnění výše uvedených podmínek budete mít nárok na vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Záleží tedy čistě na Vašem rozhodnutí, zda budete pokračovat v nemocenské, nebo rozvážete pracovní poměr, ukončíte nemocenskou a zaevidujete se na úřadu práce. Případně můžete využít nástroje pracovní rehabilitace, který poskytuje úřad práce osobám se zdravotním postižením. Více informací o pracovní rehabilitaci najdete na přiloženém odkaze, viz.: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/pracovni_rehabilitace.
Pokud budete mít doplňující či další dotazy můžete se na mne obrátit prostřednictvím e-mailu (e-mail: boumova@pcfenix.cz) nebo telefonicky: (tel.: 739 646 396).
S přáním krásného dne
Adéla Boumová