jake-jsou-moznosti-prace-pro-invalidnim-duchodu

Poradenstvíjake-jsou-moznosti-prace-pro-invalidnim-duchodu
Alena Mašterová asked 4 years ago

Dobrý den,  jsem po těžké autonehodě a jsem v pracovní neschopnosti přes rok. K dnešnímu dni mi byla ukončena a dostanu plný invalidní důchod. Jsem pořád zaměstnána a bylo mi řečeno, že musím ukončit pracovní poměr. Ale nerada bych si zavřela dveře u zaměstnavatele. Je nutné opravdu tento pracovní poměr ukončit nebo se stačí se zaměstnavatelem domluvit na nějakém kratším úvazku, tak abych to zvládla. Nemůžu si dovolit být jen na invalidním důchodu, co se peněz týče. Nebo jestli si ponechat jen částečný invalidní důchod a zkusit normálně pracovat??? 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, paní Mašterová,
děkujeme za Váš dotaz. Přiznání invalidního důchodu není důvodem ke skončení pracovního poměru. Dle § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, může zaměstnavatel se zaměstnancem ukončit pracovní poměr, pokud zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zaměstnanec pozbyl dlouhodobě, což znamená déle než na jeden rok, schopnost vykonávat práci sjednanou v pracovní smlouvě. To však musí být osvědčeno kvalifikovaným lékařským posudkem vydaným lékařem poskytujícím pracovně-lékařské služby nebo rozhodnutím správního orgánu, který jej přezkoumával. Převedení zaměstnance na jinou práci je povinností zaměstnavatele uloženou mu v Zákoníku práce § 41 odst. 1 písm a) a musí být též doloženo kvalifikovaným lékařským posudkem jako v případě § 52 písm. e) ZP. Lékařské posudky vydává ten poskytovatel pracovnělékařských služeb, s nímž zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.
Co se týče Vaší obavy, kdy zmiňujete, že si nemůžete dovolit být jen z invalidního důchodu, tak i v případě, kdy pobíráte invalidní důchod, můžete pracovat. Záleží tedy na Vašem zdravotním stavu, v jakém rozsahu práci budete moct vykonávat. Pouze příjemcům invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně doporučujeme, aby práci především přizpůsobili svému zdravotnímu stavu a pracovali tak na poloviční úvazek nebo úvazek ještě kratší, což představuje 15 – 20 hodin týdně. Doporučila bych Vám tedy, abyste zkusila promluvit s Vaším zaměstnavatelem a domluvit se na nižším úvazku nebo změně pozice.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková