Jízda po dálnici s ZTP průkazem

PoradenstvíJízda po dálnici s ZTP průkazem
Honza asked 3 years ago

Zdravím. V jednom článku uvádíte že pokud jede po dálnici vozidlo s osobou ZTP bez dálniční známky musí být tato osoba majitelem vozidla nebo musí vozidlo řídit osoba blízká. Co když se stane že osoba ZTP bude potřebovat někam odvézt po dálnici nebude moci řídit ( třeba bude mít zlomenou nohu a bude potřebovat odvézt na kontrolu ) a osoba blízká nebude nablízku dotyčná osoba požádá třeba souseda aby jí tam odvezl a zastaví je policie ČR. To osoba dostane pokutu kvůli tomu že třeba nikdo jiný nebyl k dispozici ?

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážený pane Jene,
 
ano, tato formulace byla uvedena v minulém znění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zákon byl k datu 01. 01. 2021 novelizován a současně platná úprava § 20a odst. 1 písm. h) má následující znění: h) „přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“
Dle současně platné právní úpravy již není rozhodující, kdo vozidlo řídí, ale kdo je vlastníkem popř. provozovatelem vozidla.  Pokud je tedy vlastníkem popř. provozovatelem občan držící průkaz ZTP nebo ZTP/P, může toto vozidlo následně řídit kdokoliv. Samozřejmě stále latí podmínka, že postižený občan musí být ve vozidle min. přepravován, nebo je jízda uskutečněna za účelem odvozu nebo vyzvednutí dotyčné osoby ze zdravotnického nebo obdobného zařízení. Toto lze prokázat potvrzením vydaným příslušným zařízením pro případ kontroly Policií ČR.
Může se stát, že vozidlo vypoví službu a je nutno použít náhradní, jiné vozidlo. Tento problém se dá vyřešit tím, že průkaz ZTP popř. ZTP/P a následně modrý evropský parkovací průkaz je svázán s osobou, nikoliv s vozidlem, jak tomu bylo v minulosti v případě parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Prostě stačí umístit průkaz do aktuálně požívaného vozidla a problém je vyřešen. Samozřejmě, výše uvedené podmínky je nutno splnit též.  
 
Mgr. Ladislav Loebe