Jsem sluchove postizeny jak mohu vyuzivat parkovaci kartu na co mam narok

PoradenstvíJsem sluchove postizeny jak mohu vyuzivat parkovaci kartu na co mam narok
Miroslav muller asked 2 years ago
1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, pane Müllere,
 
děkujeme za Váš dotaz. Pokud jste držitelem průkazu ZTP/P a máte tedy parkovací průkaz se symbolem vozíčkáře, vztahuje se i na Vás výhoda v podobě možnosti parkování na místech vyhrazených osobám se zdravotním postižením (tzn. se symbolem vozíčkáře) – tato výhoda platí na území celé Evropské unie. Dále pak Vás parkovací průkaz se symbolem vozíčkáře opravňuje mimo jiné v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné po dobu nezbytně potřebnou nedodržovat zákaz stání; přitom však nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Můžete také v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“, omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, můžete také vjíždět do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“. Úplný výčet výhod spojených s parkovacím průkazem se symbolem vozíčkáře naleznete v § 67 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Pokud byste měl „pouze“ průkaz ZTP a tedy kartu se symbolem ucha, má tato karta pouze informativní charakter. Takovýto průkaz Vám neumožňuje např. parkovat na místech označených symbolem vozíčkáře.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů se na naše sociální poradenství můžete opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz) či telefonicky (tel. č.: 739 646 396).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice