Klíče – osobní asistence

PoradenstvíKlíče – osobní asistence
Jaroslava asked 4 years ago

Dobrý den,
nevím, zda mi poradíte, maminka využívala službu Osobní asistence, která měla klíče od jejího bytu, aby jí mohla být poskytnutá služba. Po úmrtí maminky byly klíče vydány mému bratru, což si myslím, že nebylo správně. Mám informace, že bratr odnáší věci z bytu. Ptám se, měli právo mu klíče vydat a pokud ne, jak se má právně postupovat?

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážená paní Jaroslavo,
poskytovatel sociálních služeb má především určité povinnosti ke klientům, resp. k jejich rodinným příslušníkům. Pokud tedy došlo k úmrtí klienta/klientky sociálních služeb, poskytovatel sociálních služeb má, kromě bezodkladné informační povinnosti, také povinnost vydat či navrátit veškerý majetek, v tomto případě klíče, klientovi/klientce poskytovaných služeb, resp. rodinným příslušníkům v případě skonu klienta/klientky. Poskytovatel sociálních služeb nemá naopak žádné oprávnění, jakkoliv zkoumat podmínky či motivy rodinných příslušníků při navracení majetku pozůstalých po uživateli sociálních služeb. Pokud se tedy Váš bratr přihlásil jako první pozůstalý po zemřelé klientce sociálních služeb a současně s tím prokázal, beze vší pochybnosti, že je pozůstalým po klientce sociálních služeb, neměl poskytovatel sociálních služeb žádné oprávnění, jakkoliv klíče zadržovat či zkoumat podmínky pro navrácení klíčů rodinných příslušníků či poměrů mezi nimi. Odpověď na Vaši otázku, zda měl poskytovatel sociálních služeb právo klíče vydat je, že poskytovatel sociálních služeb měl přímo povinnost tyto klíče Vašemu bratrovi, jako pozůstalému rodinnému příslušníku, vydat. Co se Vašeho dalšího postupu týká, je to jen mezi Vámi a Vaším bratrem. Pokud tedy dojde na řešení pozůstalosti a nedojde mezi vámi k dohodě, kterou by soud pouze schválil, bude se tímto zabývat soud. Je na Vás abyste toto bratrovo jednání v dědickém řízení napadla u soudu. Bude už jen na Vás, zda svá tvrzení o majetku/předmětech, které by měly být součástí pozůstalosti, ale není tomu tak, prokážete, např. fotografiemi či výpovědí svědků, protože je Váš bratr z bytu odnesl. Je možná i dohoda mezi dědici o tom, jak se pozůstalost vypořádá. Může být, že Váš bratr bude mít ponížený dědický podíl o to, oč se obohatil na úkor ostatních dědiců tím, že odnesl z bytu Vaší zesnulé matky Vámi udávané věci. Vše záleží na Vás, resp. na dohodě dědiců, nebo na rozhodnutí soudu v případě, že se jako dědicové nedohodnete.
Mgr. Ladislav Loebe