Kompenzační pomůcka automobil

PoradenstvíKompenzační pomůcka automobil
Michaela Polčáková asked 1 year ago

Dobrý den,
mám dotaz ohledně vracení příspěvku na kompenzační pomůcku, jedná se o automobil. Mám mentálně postiženou sestru, zletilou, zbavenou způsobilosti k právním úkonům. Sestra žije v péči rodičů, kteří čerpali příspěvek na automobil v částce tuším 200 000,- Kč. Auto užívají asi čtyři roky. Rodiče už jsou starší a začíná na ně významné doléhat péče o sestru a zvažujeme její umístění v ústavní péči. Chci se proto zeptat, zda, pokud sestra bude umístěna do ústavní péče před tím než uplynu sedm let od nákupu tohoto vozidla, musejí vracet státu nějaké peníze? Pokud ano, v jaké asi výši? Za sestrou by nadále jezdili, brali si ji domů, zajišťovali věci, které potřebuje. Děkuji moc za odpověď.

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 1 year ago

Dobrý den, paní Polčáková.
Děkuji za Váš dotaz.
Pokud bude Vaše sestra umístěna do pobytového zařízení neznamená, že byste museli vracet poměrnou část z příspěvku na nákup vozidla. Avšak musí být dodržena mimo jiné zákonná podmínka dle §9 Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, že Vaše sestra je opakovaně v kalendářním měsíci dopravována/převážena (na návštěvy k rodičům, za rodinou, k lékařům, k obstarání osobních záležitostí-kultura, výlety apod).
Pokud tedy budou dodrženy podmínky přiznání nároku na příspěvek na nákup vozidla, nemusí se vracet poměrná část vyplaceného příspěvku. Přesnou výši by Vám vypočítal úřad práce, který příspěvek vyplatil. Obecně se dá vypočítat: vyplacená suma 200000/ 60 měsíců x počet měsíců= cca 3333Kč/měsíčně. Pokud auto užíváte 4 roky je to 160 000Kč a zbylá částka do 200 000 Kč je odhad sumy, kterou byste vraceli.
V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit.
 
 S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
ParaCENTRUM Fenix, z. s. 
Kociánka 93/2, 612 47 Brno 
tel.: +420 739 359 489
http://www.pcfenix.cz