Konec podpůrčí doby a neukončená pracovní neschopnost

PoradenstvíKonec podpůrčí doby a neukončená pracovní neschopnost
Anna Sobotková asked 6 months ago

Dobrý den, jak máme postupovat jako zaměstnavatel, kdy naší firmě bylo oznámeno datum ukončení podpůrčí doby našeho nemocného zaměstnance (srpen 2022), následně začátkem října ještě došlo potvrzení o pokračování nemoci tohoto zaměstnance. Od té doby nemáme žádné informace, žádné ukončení pracovní neschopnosti. Zaměstnanec na naše telefonáty nereaguje (sám nám žádnou informaci neposkytl), dle sdělení posledního ošetřujícího lékaře pacientka již nedochází do jeho ordinace, snad přešla k jinému lékaři, neví ke kterému. Obáváme se toho, že pokud trvá pracovní poměr, mohla by nastat situace, že nakonec budeme muset doplatit za zaměstnance zdravotní pojištění + penále. Nevíme vlastně, na čem jsme. Nemáme ani ukončení pracovní neschopnosti ani potvrzení o pokračování PN. Jak máme nyní postupovat. Děkuji.

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 6 months ago

Dobrý den, paní Sobotková.
Děkuji za Váš dotaz.
Chápu, že situace je pro Vás značně nepřehledná. Konzultovaly jsme s kolegyní Váš dotaz a dospěly k závěru abyste kontaktovali OSSZ a požádali o součinnost, zda Váš zaměstnanec se skutečně léčí a neporušuje pravidla pracovní neschopnosti- provedli kontrolu pojištěnce na adrese uvedené na neschopence.
Preventivně začněte aktivně komunikovat se zdravotní pojišťovnou zaměstnance, aby nenastal dluh spolu s případným penále.
Děkuji za pochopení a současně za podnět ke zjištění, jak postupovat v podobných případech.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2, 612 47 Brno
tel.: +420 739 359 489
e-mail: havlikova@pcfenix.cz