Mimořádná okamžitá pomoc

PoradenstvíMimořádná okamžitá pomoc
Andrea asked 11 months ago

Dobrý den, 
mám klienta, který pobírá invalidní důchod cca 12 000 Kč a nájem platí 11 000 Kč, manželka je nemocná, nepobírá žádné dávky, je zcela bez příjmu. Klient si nyní našel práci, kde si vydělá 10 000 Kč, celkově tedy jejich příjem bude 22 000 Kč. Z toho platí nájem na ubytovně 11 000 Kč. Pokud by se podařilo klientovi sehnat byt, jaké podmínky platí pro to, aby mohl získat mimořádnou okamžitou pomoc na kauci, případně i na první nájem. Jaké jsou tedy podmínky, které by klient musel splnit a na jakou částku by mohl dosáhnout, zdali mu bude uhrazena celá kauce, nebo třeba jen část a kolik? Děkuji předem za odpověď. Andrea

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 11 months ago

Dobrý den, paní Andreo.
Děkuji za Váš dotaz.
Naše poradna se primárně zabývá pomocí osobám s tělesným postižením. Pokusím se Vás tedy nasměrovat.
Je třeba si říct, že mimořádná okamžitá pomoc je dávkou hmotné nouze. Vždy se při hodnocení nároku na dávku hodnotí celkové sociální a majetkové poměry či hrozba újmy na zdraví. K žádostem se přistupuje tedy individuálně. 
Ze zkušenosti z jiné poradny, kde řeší podobné dotazy, jako Váš byla praxe, že úřady práce nerady přiznávali MOP na úhradu kaucí a prvních nájmů.
Pokud je Váš klient takto nízkopříjmový stálo by za úvahu požádat o doplatek na bydlení (v případě, že invalidní důchod není ve 3. stupni), nebo příspěvek na bydlení.
Najít si komerční bydlení a udržet si jej je vcelku těžký úkol obecně. Nezvažovali jste s klientem nad možností podat žádost o městský byt/ sociální bydlení. Formy sociálního bydlení provozují třeba Charity, Armáda spásy. Nájem je nízký, určen pro nízkopříjmové klienty. Pokud zvládnou tuto formu bydlení, ve spolupráci se sociálním pracovníkem dané organizace snadněji vyjedná městské bydlení a i z nízkého příjmu má možnost ušetřit byť menší finance.
Věřím, že jste se z mé odpovědi dozvěděla vše potřebné a informace z ní získané vám budou užitečné.
Pokud budete mít doplňující otázky, kontaktujte mne viz níže.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2, 612 47 Brno
tel.: +420 739 359 489
e-mail: havlikova@pcfenix.cz