Můžu s tím něco dělat?

PoradenstvíMůžu s tím něco dělat?
Kristýna asked 4 years ago

Dobrý den chci se zeptat…přítelkyně od bývalého dává naší dceru pořád na sociální sítě, označuje ji tam, dokonce ji založila Fb a instagram, což se mi opravdu nelíbí na to má času a času, bude ji teprve 8 let 🤦‍♀️když jsem slušně požádala o vymazání tak se mi vysmali. Dceru mám v péči já. Děkuji za odpověď 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážená paní Kristýno,
 
dle občanského zákoníku má každý člověk právo na ochranu osobnosti, důstojnosti, jména, podoby, soukromí atp. Zveřejnit podobiznu člověka lze pouze s jeho souhlasem a tento souhlas také lze kdykoliv odvolat. Je pravděpodobné, že dítě ve věku 8 let, má již elementárně vyvinutý smysl pro to, co je prospěšné jemu samému, ale domnívám se že není natolik vyspělé, aby chápalo dosah a potencionální nebezpečí sociálních sítí. Je tedy na rodičích, aby alespoň přiměřeně „filtrovali“ materiál, který je zveřejňován na sociálních sítích. Pokud ale jsou to sami rodiče, kteří zveřejňují obrazový materiál svého potomka na sociálních sítích, a to zcela bez jakéhokoliv uvážení, stává se tím problém komplikovanější nota bene pokud dítěti za tímto účelem vytvoří profily na sociálních sítích.  
Minimální zákonná věková hranice pro založení účtu na sociálních sítích je v ČR 13 let. Pokud tedy víte, že Vaše dcera tento věk nemá, můžete zkusit její účty na sociálních sítích nahlásit a požádat o zablokování či smazání. To by mohl být jeden postup. Je ale velmi pravděpodobné, že přítelkyně, resp. Váš bývalý partner založí obratem účty znovu na jiné jméno. Soudím tak dle reakce, kterou uvádíte ve Vašem dotazu.
Druhou možností, jak tento problém řešit, může být, kontaktování Odboru sociálně právní ochrany dětí ve Vašem místě bydliště. Příslušný sociální pracovník/pracovnice by poté měli být schopni tuto situaci vyřešit v rámci kompetencí, které jim příslušný zákon dává.
Třetí možností, jak tento spor řešit je pomocí rodinného mediátora. Pokud to nebude možné, nabízí se možnost čtvrtá.   
Čtvrtou možností jest, obrátit se na soud, který Vám svěřil dceru do péče, s podáním, aby se Váš expřítel a jeho stávající partnerka zdrželi takového jednání, neboť vědomě či nevědomě porušují zákon a mohlo by se stát, že tímto jednáním ohrožují zdravý psychický a fyzický vývoj dítěte, kterýžto Vy, jako rodičové, musíte mít na zřeteli především.    
Dle občanského zákoníku mají rodičovskou zodpovědnost vůči dítěti oba rodiče bez rozdílu. Pokud ale dojde k selhání ve výkonu rodičovské zodpovědnosti, může ji soud omezit nebo pokud je selhání flagrantní, může být rodič této zodpovědnosti zcela zbaven.   
 
Mgr. Ladislav Loebe