náhlá ztráta soběstačnosti – neřešitelný problém?

Poradenstvínáhlá ztráta soběstačnosti – neřešitelný problém?
Kateřina Míčková asked 3 years ago

Dobrý den,
žena 53 let,žiící sama ve velmi barierovém domě, polosamota v obci bez občanské vybavenosti, ochotných sousedů a zájmu MÚ. ID pro deg.onemocnění páteře  11000,-+příspěvek na péči II.stupeň+mobilita.
Ze dne na den, jsem částečně ochrnula a progres je tak rychlý, že nyní po čyřech měsících mám problém pohybovat se i s chodítkem  a ruce neovládám téměř vůbec. Na příčinu mých obtíží se zatím nepřišlo a zdá se, že určení dg. může trvat měsíce. Pečující osoby ke mě mají dvě hodiny jízdy a já jim nejsem schopná ze svých příjmů uhradit častou cestu. Žádost o zvýšení příspěvku mi byla zamítnuta a zdá se, že stejné to bude i s odvoláním na MPSV. Vyřzení další žádosti bude trvat min půl roku a z čeho si má do té doby člověk platit vše potřebné, je ve hvězdách.
Snažila sem se zajistit si pečovatelskou službu v Rakovníku, bylo mi řečeno,že situace na Rakovnicku je bohužel špatná a žádná terénní služba přilehlé obce nepokrývá. Na úpravu domu nemám finance, byť by mi možná bylo něco zpětně uhrazeno, na přestěhování do okresu, kde terénní služby fungují také ne. Jako velmi introvertní osoba, potřebující k životu svá zvířata,  přírodu a samotu,se domnívám, že i kdyby byla volná místa a já měla dostatek financí na úhradu bydlení v nějkém domě s peč. službou, během pár dní tam zešílím.
Ač jsem sama v pomáhající profesi kdysi pracovala, nyní mám pocit, že jsem ve zcela bezvýchodné situaci  nevím si rady. Zbývá snad jen doufat, že příští pád ze schodů bude na hlavu a pak si přestanu dělat starosti.
Děkuji za to, že existujete i případnou radu
K. Míčková
 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Míčková,
vážíme si toho, že se na nás s důvěrou obracíte. Z toho co píšete, vnímám, že se nacházíte v nelehké situaci. Popisujete svůj zdravotní stav, který se postupně zhoršuje. Situaci komplikuje to, že bydlíte v bariérovém domě, který se nachází v obci bez občanské vybavenosti. Snažila jste se situaci řešit, kontaktovala jste terénní pečovatelskou službu, ta však nepokrývá svými službami Vaši obec. Rozumím tomu, že potřebujete mít svůj prostor a být v kontaktu s přírodou a zvířaty, tudíž by pro Vás nebylo snadné žít např. v domě s pečovatelskou službou.
Na následující řádcích Vám napíši několik možností, kam byste se mohla obrátit a jak situaci řešit. Píšete, že Vám byl ponechán II. stupeň příspěvku na péči. Pokud tomu správně rozumím, zvažujete podat odvolání. V tomto kroku bych Vás chtěla určitě podpořit. Odvolání je však možné podat pouze do 15 dnů ode dne, kdy Vám bylo doručeno rozhodnutí. Je důležité, aby Váš praktický lékař měl u sebe všechny zprávy od Vašich odborných lékařů, ze kterých poté vychází posudkový lékař. Bylo by dobré, kdyby lékaři ve zprávě zmínili, jaká Vám vznikají omezení vlivem zdravotních potíží apod.. Další nejzazší možnost, pokud odvolání nebude vyřízeno kladně, je podat správní žalobu, nebo opět podat návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči (formulář je ke stažení zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/navrh-na-zmenu-vyse-priznaneho-prispevku-na-peci). Z lékařských zpráv, které budou k dispozici posudkovému lékaři, musí být patrné, že došlo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu.
Nejsem si jistá, jaký máte stupeň ID. Pokud pobíráte ID I. nebo II. stupně, lze podat na české správě sociálního zabezpečení žádost o změnu stupně invalidity z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Zde jen upozorním, že stejně jako u příspěvku na péči i u ID může posudkový lékař rozhodnout o zvýšení, ale i o snížení stupně.
Co se týče bezbariérových úprav ve Vaše domě, např. koupelny, nebo pořízení schodolezu, schodišťové plošiny, je možné podat na úřadu práce žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku (formulář je ke stažení zde https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku). Případně lze oslovit i nadace a požádat je o dofinancování. Kontakty na nadace bychom Vám poskytli.
Dále je možnost obrátit se na úřad práce a požádat o dávky hmotné nouze, jako je příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo o mimořádnou okamžitou pomoc (formuláře ke stažení https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zivobyti; https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-doplatek-na-bydleni; https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc)
Můžete se také obrátit na obec – ta má povinnost svým občanům pomáhat, příp. pomoct se zajištěním péče apod.. Možností je také oslovit krajský úřad a upozornit na to, že ve Vaší obci nepůsobí terénní pečovatelská služba ani osobní asistence. Nelze říci, zda se tímto vyřeší Vaše situace, ale kraj bude alespoň obeznámen s tím, že tyto služby ve Vaší obci chybí.
Paní Míčková, chápu, že nyní vnímáte svoji situaci jako bezvýchodnou, chtěla bych Vás však podpořit v tom, ať neustáváte ve své snaze celou situaci řešit. Pokud byste se potřebovala na cokoliv doptat, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.
Přeji Vám hezký den
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice