nahrada-mzdy-nemocenska-u-id-3

Poradenstvínahrada-mzdy-nemocenska-u-id-3
Petra asked 10 months ago

Dobry den,mam ID. 3.stupne a pracuji na pul uvazek. Potrebovala bych si ale ujasnit, zda moje domnenky ohledne nemocenske jsou spravne.V jednom kalendarnim roce mohu ziskat nemocenskou podporu max 70 dni. Tedy pokud bych byla nemocna, tak 14dni nahrada mzdy od zamestnavatele+70dni nemocenske? Rozumim tomu spravne? A pokud bych pote nastoupila zase do prace, tak na nemocenskou uz nemam narok, ale kratkodobe i opakovane byt nemocna mohu-tedy max 14 dni-kdy se jedna o nahradu mzdy nikoli nemocenskou? Rozumim tomu spravne? A taky jsem se docetla, ze kdybych vycerpala nemocenskou v jednom kalendarnim. roce treba ke dni 24.12 tak pokud by mi stale pokračovala tataz nemocenska i po novem roce(kdy bych mela mit zase narok na 70dni nemocenske) , ze bych na dalsich 70dni nemocenske nemela narok, protoze by se jednalo o tutez nemocenskou. Takze resenim by jedine bylo ukoncit starou nemocenskou a zacit od znova-nova prac. neschopnost,tedy 14dni nahrada mzdy a pak bych zase mela narok. na 70dni.nemocenske?Prosim o potvrzeni nebo vyvraceni, zda o tom. premyslim realne. Nacetla jsem si na netu, co jsem mohla, jen bych to potřebovala potvrdit, zda je to takto mysleno. jak pisu. Dekuji

1 Answers
Lucie Marková Staff answered 10 months ago

Dobrý den, Petro,

děkujeme za Váš dotaz a důvěru, oceňuji, že si samostatně vyhledáváte informace a je dobře, že si je následně snažíte ověřit z důvěryhodného zdroje. V tomto případě a ve Vaší situaci je odpověď složitější, pokusím se doplnit poskytované informace i citacemi přímo z legislativy:

Vaše situace se řídí § 27 zákona o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb., v účinném znění:
(1) Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance; …….. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu uvedenou ve větě první. Byla-li podpůrčí doba podle věty první a druhé vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa v tomto následujícím kalendářním roce.

Pro opětovný vznik nároku na další nemocenské se použije část § 26 výše uvedeného zákona:
(2)…………..Předchozí období dočasné pracovní neschopnosti se započítávají do podpůrčí doby, i když při nich nemocenské nenáleželo. Věta první a druhá se nepoužije v případě, kdy pojištěná činnost trvala aspoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.

Prvních 14-dní Vaší pracovní neschopnosti se pak řídí Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., v účinném znění – tedy podmínkami poskytování “náhrady mzdy”:
§ 192
1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši podle odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. 

Z výše uvedených citací v kontextu obou právních předpisů mi bohužel vyplývá skutečnost, že na opětovný nárok na čerpání náhrady mzdy i nemocenské dávky je třeba “odpracovat” alespoň 190 dní, aby došlo k novému “počítání” podpůrčí doby (opět 14 + 70 dní).

Výše uvedené vysvětlení a jeho důsledky si lze ověřit také na příslušné OSSZ v místě bydliště, která nemocenské dávky vyplácí.

Potřebuji za sebe dodat, že výše uvedená ustanovení já osobně shledávám jako diskriminační, protože i osoby invalidní ve III. stupni, které pracují, odvádějí z platu nemocenské pojištění, ale čerpání dávek je u nich zákonem omezeno. Na tuto skutečnost dlouhodobě poukazují některé organizace, které hájí práva lidí s postižením, bohužel však musím říci, že změna zákona v této věci prozatím není zákonodárci podporována.

Pokud byste se potřebovala na cokoli doptat, vysvětlit, jsme tu pro Vás. Mrzí mne, že pro Vás nemám příznivější zprávy.

S pozdravem

Lucie Marková, DiS.
vedoucí sociální rehabilitace
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2, 612 47 Brno
tel.: +420 733 112 097
e-mail: markova@pcfenix.cz