Nárok na důchod

PoradenstvíNárok na důchod
Ladislav Šerák asked 4 years ago

Dobrý den, Mám invaliditu 3 stupně, bohužel bez nároku na výplatu důchodu, protože mi schází potřebná léta sociálního pojištění. Manželka má na mne pečovné 2 stupně. Jakým způsobem si mohu dopravovat potřebnou dobu, abych podmínky pro získání důchodu splňoval?  Děkuji, Šerák.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, pane Šeráku,

podle § 40 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále „zákon o důchodovém pojištění“ nebo „ZDP“) se potřebná doba pojištění zjišťuje zásadně před vznikem invalidity. Tento zákon však umožňuje splnit potřebnou dobu pojištění i po vzniku invalidity, a to ve kterémkoliv období během 10 let po vzniku invalidity (§ 40 odst. 2 věta třetí ZDP). To znamená, že pokud byste začal vykonávat výdělečnou činnost a byl během této výdělečné činnosti účasten na odvodech do systému důchodového zabezpečení (tedy, že by z Vaší výplaty bylo odváděno sociální pojištění), mohl byste po splnění potřebné doby opětovně požádat o přiznání invalidního důchodu.
Česká legislativa nestanovuje žádná omezení týkající se výkonu zaměstnání při invaliditě III. stupně (např. ve výši výdělku apod.). Existují však doporučení, která je vhodné dodržovat. V případě, že se Vám podaří nalézt si vhodné zaměstnání, je nezbytné pamatovat na to, že Vaše pracovní schopnost poklesla o 70 % nebo více. Tomu by měla odpovídat také výše úvazku – obecně se doporučuje úvazek ve výši 0,5 (tj. 20 hodin týdně a méně), v ideálním případě 0,375 (15 hodin týdně a méně). Se zaměstnavatelem je možné uzavřít také dohodu o provedení práce (DPP) nebo o pracovní činnosti (DPČ). V případě DPP můžete u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za kalendářní rok a sociální pojištění se odvádí až z výdělku vyššího než 10 000 Kč za měsíc. V případě DPČ můžete pracovat maximálně 20 hodin týdně a sociální pojištění je odváděno, pokud je v dohodě stanovená měsíční odměna 3 000 Kč měsíčně nebo více.
Výkon zaměstnání bez ohledu na typ pracovního poměru (tedy pracovní smlouva, DPP nebo DPČ) nesmí mít negativní vliv na Váš zdravotní stav. Vhodnost daného zaměstnání a případně i výše úvazku samozřejmě můžete konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.
 
Pokud byste měl jakékoliv doplňující či další otázky, můžete se obrátit opět na poradnu PCF či přímo na mne, a to e-mailem (vesela@pcfenix.cz) nebo telefonicky (739 646 396).
 
S pozdravem
 
Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.