Nárok na invalidní důchod po složité zlomenině ruky.

PoradenstvíNárok na invalidní důchod po složité zlomenině ruky.
Václav asked 4 years ago

Dobrý den,
Myslíte, že mám šanci získat nárok na 1. stupeň invalidity?
Zranění:
Před 15 měsíci jsem měl tříštivou zlomeninu pažní kosti a prasklý loket. Při operaci se podařilo zevrubně obnovit anatomii ale ruka při pohybu bolí, často i bez pohybu. V ruce mam 21 šroubů a 2 dlahy. Pravděpodobně mi některé šrouby vyndají s nadějí snížení bolesti.
Aktuálně pracuji v kanceláři na pozici IT specialisty. Mám exekuci cca na 2 roky, nevystačim s pěnezmi a proto potřebuji druhou práci. Ale jelikož je práce pro mě psychicky náročná a spíše ji nezvládám, tak si nedovedu představit denně něco řešit další 4 hodiny. Rád bych proto konal fyzickou práci ale nevím zase kterou vybrat, jelikož ruku používat delší dobu nemohu, i npř. pasivně při domácím úklidu. Rukou musim hýbat pomalu, abych necítil vystřelující bolest, při sezení u PC mi bolest způsobuje problém se soustředěním a každých pár minut potřebuji měnit polohu. Bolest je cítit od ramene k prvním článkům prstů.
Napadlo mě zkusit manuální brigádu s tim, že na 100% to nebude fungovat ale mohl bych tyto pokusy předložit posudkáři. Co si o tom myslíte?
Nebude problém to, že mohu pracovat na počítači? I přestože se to nedá dělat 12 hod. denně?
Aktuálně už mě pouze napadá zkusit bydlení v humanitárních zařízeních ale i tam je délka pobytu omezená na pouhých cca 6 měsíců.
Co byste mi případně doporučili?
Děkuji.

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážený pane Václave,
ve věci přiznání alespoň I. stupně invalidity Vám nemohu dát relevantní odpověď z jednoho prostého důvodu, nejsem lékař. Jako právník vím, dle jakých právních předpisů se posuzuje to, zda je osoba invalidní alespoň v I. stupni invalidity, ale to, zda jste skutečně invalidní následkem Vašeho úrazu, to už může relevantně posoudit pouze lékař, a proto se nebudu pouštět do žádných prognóz. Bylo by to jen a pouze tzv. „vaření z vody.“ Co se týká Vaší druhé otázky, jaksi mi uniká motiv. Buď chcete zkusit manuální práci, proto abyste pokryl Váš nedostatečný příjem, nebo chcete zkusit manuální práci pouze proto, abyste měl podklad pro posudkového lékaře, že manuální práci nezvládáte, nebo i dosavadní práci na pozici IT specialisty, a tudíž žádáte o přiznání I. stupně invalidity a následně budete žádat o invalidní důchod. Pokud chcete zkusit manuální práci, abyste pokryl Váš nedostatečný příjem, nic Vám nestojí v cestě. Bylo by vhodné konzultovat druh zamýšlené práce s Vaším ošetřujícím lékařem.  Pokud chcete zkusit manuální práci pouze z důvodu získání podkladů pro posudkového lékaře, také Vám nic nestojí v cestě, ale doporučuji to samé, konzultovat druh zamýšlené práce s ošetřujícím lékařem. Důvodem konzultace je pouze to, aby se při výkonu manuální práce Váš zdravotní stav nezhoršil a Vaše šance nalezení uplatnění na trhu práce nepoklesla ještě více než nyní, právě z důvodu ještě větší zdravotního omezení. To, zda Vám výše uvedený „pokus“ pomůže v případném přiznání invalidity alespoň I. stupně opět záleží na posudkovém lékaři. Dále je nutno upozornit na fakt, že i přiznání I. stupně invalidity neznamená, že Vám bude automaticky přiznána výplata invalidního důchodu. Může se stát, že Vám bude přiznán I. stupeň invalidity nicméně bez výplaty invalidního důchodu. Výplata invalidního důchodu je závislá na splnění potřebné doby účasti na důchodovém pojištění. Délka potřebné doby účasti je závislá na věku osoby a splnění potřebné doby účasti na důchodovém pojištění. Co se týká posuzování toho, zda můžete vykonávat nadále výdělečnou činnost v původním oboru či nikoliv nebo i jinou výdělečnou činnost po rekvalifikaci, nebo že Vaše schopnost vykonávat výdělečnou činnost poklesla alespoň/nejméně o 35%, to je opět na posudkovém lékaři, který bude Vaši případnou žádost o uznání invalidity posuzovat. Jak uvádím výše, pro přiznání alespoň I. stupně invalidity musí být splněna ta podmínka, že posuzované osobě klesla schopnost výkonu výdělečné činnosti alespoň/nejméně o 35%. Co se týká řešení Vaší bytové situace, nejsem schopen Vám relevantně poradit. V úvodu svého dotazu uvádíte, že pracujete na pozici IT specialisty čili pracujete, což Vás z jistou diskvalifikuje žádat o většinu sociálních dávek. Nevím, jaký je Váš stávající příjem, ale aktuálně jsou příjmy v oboru IT vysoko nad průměrnou mzdou. Dále, co se týká možnosti pobývat v humanitárních zařízeních, osobně nemám povědomí o časovém omezení pobytu, nicméně připouštím, že omezení doby pobytu je možné. Jednou z možností řešení Vaší bytové otázky může být nalezení komerčního bydlení přiměřeného Vašim možnostem.  
Mgr. Ladislav Loebe