Nárok na příspěvek v mateřství při invalidním důchodu

PoradenstvíNárok na příspěvek v mateřství při invalidním důchodu
Olina asked 3 years ago

Dobrý den,
Do roku 2018 jsem byla zaměstnaná, po skončení zaměstnání jsem byla OSVČ až do ledna 2020, kdy mi byl přiznán invalidní důchod 3. stupně. Od té doby mám přerušenou živnost a pobírám důchod. Od července 2019 si platím nepovinné nemocenské pojištění. 25.5. jsem požádala o mateřskou dovolenou, ale PSSZ mi žádost neschválila, že je můj nárok sporný a bude přezkoumán s tím, že můžu dodat i svůj názor a důkazy ho podporující. Podle mě bych ale nárok mít měla, můžete mi prosím poradit, jestli to tak skutečně je a čím můžu svůj nárok podpořit?

Děkuji.

 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážená paní Olgo,
 
obecně platí, že pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství čerpanou ze systému nemocenského pojištění je třeba splnit potřebné doby účasti na pojištění před nástupem na mateřskou dovolenou.
Obecným požadavkem pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění nejméně 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Výše uvedené se týká pojištěnce coby zaměstnance nebo pojištěnce státu (poživatele invalidního důchodu III. stupně). Osoba jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je povinna kromě podmínky uvedené v předchozí větě, splnit i podmínku účasti na pojištění jako OSVČ alespoň 180 dní v posledním roce před dnem počátku podpůrčí doby.
Váš případ je specifický v tom, že část potřebné doby pojištění jste splnila jako zaměstnanec, za kterého odvádí pojistné zaměstnavatel a část potřebné doby účasti na pojištění jste získala jako OSVČ, tedy v případě, že jste byla účastna na pojištění dle požadavků zákona nemocenském pojištění, tzn., podala přihlášku k účasti na pojištění a dále odváděla platby do systému nemocenského pojištění.
Vzhledem k tomu, že část povinné účasti jste plnila jako zaměstnanec a část jako pojištěnec státu a část jako OSVČ, je možné, že vznikla nějaká diskrepance v systému správy sociálního pojištění, a proto označili Váš nárok jako sporný. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství můžete podpořit jedině tím, že si seženete a na příslušné správě sociálního zabezpečení výpisy doby účasti na pojištění doložíte, že jste dobu povinné účasti na pojištění splnila.
Pro ilustraci uvádím příklad: Žena ukončila pracovní poměr, který trval od 1. ledna 2000, dnem 31. prosince 2008 a od 1. ledna 2009 se stala osobou samostatně výdělečně činnou. K nemocenskému pojištění osob samostatně výdělečně činných se přihlásila od 1. června 2009. Očekávaný den porodu je stanoven na 26. říjen 2009. Tato žena splnila podmínku obecné čekací doby, avšak nesplnila podmínku účasti na nemocenském pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby (podpůrčí doba počíná od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu). Nárok na peněžitou pomoc v mateřství proto nevznikne (tento nárok nemůže přitom vzniknout ani z případné ochranné lhůty z titulu skončeného zaměstnání).
Závěrem dodávám, že potřebné doby pojištění je nutno splnit přesně na dny. V opačném případě Vám nebude nárok na peněžitou podporu v mateřství přiznán.
 
Mgr. Ladislav Loebe