nedodržení maximální lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o invalidní důchod

Poradenstvínedodržení maximální lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o invalidní důchod
Jirka R. asked 2 years ago

Dobrý den,
chtěl bych jaké mám moznosti při nedodržení 90 denní lhůty pro  správní řízení o žádosti o ID se strany ČSSZ. Aktuálně je to 5 měsíců od podání žádosti. Na infolince se dovídám obecné informace, na dotaz přes webový formulář je mi sděleno, že lhůta je opravu nedodržena a že to urgují na příslušném pracovišti. Výsledek není žádný. Velmi mi to komplikuje situaci, zejména v jednání se zaměstnavatelem o zkráceném úvazku. Bez rozhodnutí o přiznání ID mi totiž okresní pobočka odmítá vydat potvrzení i invaliditě a posudek s přehledem diagnóz zaměstnavateli dát nechci.
děkuji Vám
Jirka R.

1 Answers
Ladislav Loebe answered 2 years ago

Vážený pane Jiří,
pokud správní orgán nevyřizuje věci bez zbytečných průtahů, resp. v zákonných lhůtách, je možno podat stížnost proti nečinnosti správního orgánu dle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu (dále jen “správní řád”). Nadřízený správní orgán má povinnost, vyplývající ze zákona, učinit opatření proti nečinnosti směrem k nečinnému správnímu orgánu jakmile se o tom dozví. 
Je tedy na místě obrátit se k nadřízenému správnímu orgánu, kterým bude v tomto případě Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen “MPSV”), aby učinil takové opatření, aby ČSSZ vyřídilo Vaši věc pokud možno bez prodlení.
Pokud by se ani po podání stížnosti proti nečinnosti správního orgánu nic nedělo, pak asi jediným nástrojem, jak přinutit správní orgány k činnosti, je správní žaloba na dotčené orgány státní správy a současně s tím podaný návrh na vydání předběžného opatření z důvodu nečinnosti správního orgánu dle § 38 zákona č. 150/2002 Sb., Soudního řádu správního. Soud v případě, že správní žalobu přijme a současně s ní návrh na vydání předběžného opatření, rozhodne o tomto návrhu do 30 dnů.     
Přeji pěkný den!
Mgr. Ladislav Loebe