Nemocenská a inv. důchod

PoradenstvíNemocenská a inv. důchod
Petra Pálková asked 1 year ago

Dobrý den, jsem na nemocenské od září 2022 a momentálně mi byla schválena podpůrčí doba nemocenské do 13.1.2023. Jsem po operaci plotének ( duben 2022) a TEP kolene (září 2022). Momentálně mám ještě Vypsané RHB. Vím, že se do práce ještě nemůžu vrátit, tak jsem požádala o inv. důchod. Ten mi byl schválen, zatím jen posudek, 2.stupně. Píšou, den vzniku ID po ukončení výplaty nem. dávek ke dni 14.10.2022.Teprve teď v pátek 2.12. nabyla prodloužená nemocenská právní moci. Takže zatím mi  nebyla vyplacena.
Chtěla bych se zeptat, zda mi bude vyplacena nemocenská a co dělat po jejím ukončení? Do práce se ještě vrátit nebudu moci a zřejmě ani po ukončení RHB tu práci vykonávat nebudu moci.
Děkuji za odpověď 

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 1 year ago

Dobrý den, paní Pálková.
Děkuji za Váš dotaz, ve kterém se ptáte, zda Vám bude vyplácena nemocenská.
Pokusím se vysvětlit termíny a pojmy, tak abyste se v nastalé životní situaci lépe zorientovala.
Datum, kdy jste byla uznaná invalidní druhého stupně je uvedeno na posudku o invaliditě, který jste obdržela od posudkového lékaře po jednání lékařské posudkové služby.
Důležitý je datum uvedený na posudku o invaliditě, tedy kdy zasedala posudková komise. Od toho data je potřeba do 30 ti dnů ukončit neschopenku.
Ukončení neschopenky po uznání invalidity stanovuje § 59 odst. 2 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění:
Dočasná pracovní neschopnost končí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity nebo v němž byl pojištěnec posudkem České správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity na základě výsledku řízení o námitkách. Byl-li pojištěnec uznán invalidním na základě výsledku soudního řízení o žalobě, končí dočasná pracovní neschopnost třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž orgán rozhodující o invalidním důchodu obdržel rozhodnutí soudu; tento orgán je povinen neprodleně písemně vyrozumět ošetřujícího lékaře o tom, v kterém dni toto rozhodnutí soudu obdržel. Ošetřující lékař vyznačí den ukončení dočasné pracovní neschopnosti z důvodu uznání invalidity na předepsaném tiskopisu.
Výplata invalidního důchodu bude přiznána až od data, kdy již nebyla vyplácena nemocenská.
Datum vzniku invalidity je pro ČSSZ stěžejní pro učení data přiznání důchodu (resp. výplaty důchodu). Tyto data mohou, ale také nemusí být totožná.
 
Píšete, že nebudete ještě schopná nastoupit do práce.
Můžete zůstat na neschopence, ovšem bez nároku na výplatu nemocenského. V tomto případě bude nemocenská jako „omluvenka“ zaměstnavateli.
Změnou zdravotního stavu Vás zaměstnavatel vyzve k podrobení se mimořádné pracovnělékařské prohlídce. Z toho plyne, že Vám daný lékař může dát omezení pro výkon práce. Občas se stává, že nějaká omezení může dát i posudkový lékař a budou uvedena v rozhodnutí o invaliditě.
Možná již nyní by stálo za úvahu pokusit se vyjednat se současným zaměstnavatelem přechod na jinou, vhodnější pracovní pozici, nebo se poohlédnout po pracovních pozicích jinde, a to i s označením „vhodné pro OZP“.
V případě doplňujících dotazů mne kontaktujte.
 
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2, 612 47 Brno
tel.: +420 739 359 489
e-mail: havlikova@pcfenix.cz