Nemocenská po mozkové prihode

PoradenstvíNemocenská po mozkové prihode
Eva Mudrová asked 4 years ago

Dobry den,
muj 34-lety syn je dializovany a k tomu prodelal v cervenci 2019 cevni mozkovou prihodu. Pobiral nemocenskou, ktera cinila pres 20 tisic korun, coz vyrazne pomahalo jeho partnerce a malemu synovi v teto tezke situaci. Zaroven jsme se dotazali na invalidni duchod. Jelikoz syn sam nemohl a dosud nemuze tyto zalezitosti vyrizovat, nemohli jsme davky na jeho ucte zkontrolovat. Nyni zjsme zjistili, ze posledni nemocenska prisla v listopadu 2019. Na dotaz na PSSZ jsme obdrzeli zpravu, ze syn “pobírá” invalidni duchod 3.stupne ve vysi 7 tisic korun. Tyto davky jsme na jeho ucte nenasli. Muj dotaz zni: proc mu byla nemocenska ukoncena v listopadu? Predpokladali jsme, ze ma syn narok na nemocenskou 1 rok! Cela rodina ma nyni existencni problem. V pripade, ze byl z nejakeho duvodu automaticky preveden na invalidni duchod, lze to vratit?
Dekuji mnohokrat za odpoved.
Eva Mudrova

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, paní Mudrová,
děkujeme za Váš dotaz. Popisujete nelehkou situaci Vašeho syna a jeho rodiny. Zmiňujete se, že syn pobíral nemocenskou, ale nyní jste zjistili, že poslední mu byla vyplacena v listopadu. Od PSSZ jste obdrželi zprávu, že Váš syn pobírá ID ve 3 stupni. Ptáte se, proč byla nemocenská ukončena v listopadu. Pokud Vašemu synovi byl přiznán invalidní důchod, lékař měl povinnost ukončit neschopenku do 30 dnů. Podle § 59 odst. 2) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění „dočasná pracovní neschopnost končí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity nebo v němž byl pojištěnec posudkem České správy sociálního zabezpečení uznán invalidním. Neschopenka tedy musí být ukončena do 30 dnů od data uznání invalidity. Není možný souběh těchto dvou dávek na stejnou „diagnózu“ nebo zdravotní potíže. Co se týče Vašeho dotazu, zda je možné, aby Váš syn pobíral opět nemocenskou místo ID, bohužel to nelze takto provést.  
Paní Mudrová, nejsem si jistá, zda některé informace ve Vašem dotazu dobře chápu. Píšete, že jste dávky na účtu syna nenašli. Pokud máte na mysli, že mu nejsou vypláceny dávky invalidního důchodu, doporučila bych Vám obrátit se přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení.
Z toho co píšete, vnímám, že finanční zdroje pro rodinu Vašeho syna jsou nedostačující. Jedna z možností finanční pomoci pro osoby, které jsou v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu a potřebují pomoc jiné osoby, je příspěvek na péči. Žádost o tento příspěvek se podává na úřadu práce (dle bydliště žadatele). Dále probíhá sociální šetření a následně je žádost postoupená posudkovému lékaři. Posudkový lékař rozhodne, o tom zda má osoba nárok na příspěvek na péči a pokud ano, tak v jakém ze 4 stupňů.
Jestliže Váš syn v současné době není schopen, nebo by bylo vzhledem k jeho zdravotnímu stavu obtížné vyřizovat jednotlivé úkony, můžete zvážit to, že by se jeho partnerka nechala soudem ustanovit opatrovníkem, na dobu nezbytně nutnou. Jednání na úřadech by tímto mohlo být jednodušší.
Rozumím, že současná situace Vaší rodiny není zcela jednoduchá a potřebujete situaci začít řešit. Jelikož nevím, zda Váš syn žije se svoji partnerkou a synem ve svém bytě nebo podnájmu nebo žijete dohromady jako celá rodina například v rodinném domě, bude moje odpověď spíše obecného charakteru. Pokud by Váš syn žil v bytě se svoji rodinou, mohl by si podat žádost o příspěvek na bydlení. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu. Žádost se podává 1x ročně a následně se každé čtvrtletí dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí. Důležitou informací je také to, že příspěvek na bydlení spadá pod státní sociální podporu, abyste věděli, kam případně směřovat. Dávku lze vyřídit rovněž elektronicky. https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni https://www.mpsv.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=29451114
V případě, kdy dávka státní sociální podpory je nedostačující, tak je možné se obrátit na oddělení hmotné nouze a zkusit požádat o doplatek na bydlení, což je dávka, která řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Zároveň je tato situace omezena další podmínkou, a to že osoba či rodina žádající o pomoc v hmotné nouzi si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit vlastním přičiněním.
Dávka je poskytována vlastníku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu. Chtěla bych Vám také říci, že o přiznání dávek rozhoduje také to, jaké příjmy má partnerka Vašeho syna, případně ostatní členové domácnosti, pokud žijete dohromady. Dochází tu k tzv. společnému posuzování osob. Rovněž přikládám odkaz, kde naleznete veškeré formuláře pro případ vyřízení žádosti https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#pomoc-v-hmotne-nouzi. Pokud by bylo třeba, naše poradna poskytuje také pomoc při vyplňování formulářů a žádostí.
Pokud byste měla další dotazy, můžete se na nás obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz (sociální pracovnice) nebo sevcikova@pcfenix.cz (poradce pro návrat na pracovní trh, poradce pro hmotnou nouzi), případně telefonicky 420 739 646 396.
S přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková
Bc. Lenka Šouláková