Nemocenská po ukončení podpůrčí doby a ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

PoradenstvíNemocenská po ukončení podpůrčí doby a ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Lukáš Vacek asked 12 months ago

Dobrý den ,
 
Potřeboval bych poradit nebo alespoň pomoct kam se obrátit.
 
Popíši situaci.
 
 
10 let jsem pracoval jako dělník ve výrobě. Většinou robotická ( monotónní) manuální práce. 200-400 stejných pohybů za hodinu.
 
Výsledkem je, že mi pod levou lopatkou něco křupe – vrže a i při mírné zátěži způsobuje bolesti. V zimě mi stačí být 2h v mrazu a začne se mi klepat rameno a s bolestmi musím do tepla.
 
Absolvoval jsem i posouzení pro podezření ohledně nemoci z povolání.
Bez úspěchu. Prý je zřejmé že to mám z nadměrného přetěžování levého pletence, ale bohužel žádná diagnóza co mám ve správách není v seznamu z povolání takže mám smůlu.
 
V neschopnosti jsem od 3.5 .2021
 
Má neschopnost začla v době covidu a ze začátku se návštěva lékaře hodně protahovala. Pak změna lékaře a absolvoval jsem znovu rehabilitace které byly už po prvé úplně bez efektu .
 
Po roce jsem zažádal o prodloužení podpůrčí doby.
 
Ta mi byla prodloužena jen o jeden měsíc, přesně do 12.4 2022 jelikož na mě psal posudek doktor který mě ještě ani neviděl ( změna doktora na ortopedii ) jeho výsledkem bylo, že jde o pojištěnce u něhož lze očekávat, že nabude pracovní schopnost nejpozději dnem uplynutí podpůrčí doby.
 
O týden později mě doktor viděl a poslal na další vyšetření.
V poslední zprávě od doktora mám že nemám bolesti, mám je VŽDY po zátěži.
( Ráno u doktora jsem bolesti opravdu neměl, bolesti způsobuje vrzání při každém pohybu čili musím být pár hodin vzhůru a něco dělat )
 
Po prvé odvolání zamítnuto, z důvodu že nemám bolesti NEBO po zátěži čili není medicínský důvod pro prodloužení.
 
Odvolal jsem se a popsal bolesti .
 
Druhé odvolání zamítnuto
 
Klient je schopen samostatné chůze , nemám žádné kompenzační pomůcky a jsem schopen vykonávat i povinnosti uchazeče o zaměstnání nebo vykonávat práci za ulehčených podmínek .
Klientovi obtíže splňují podmínku vzniku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pro bolesti úponu lopatkového svalu v levo .
 
Před měsícem jsem investoval skoro 4000 do plynových a kolagenových injekcí .
 
Díky ním sice v levé lopatce stále vržu ale po zátěži mám jednoznačně menší bolesti .
 
27.9 jsem ukončil pracovní neschopnost
 
Jsem objednaný k firemnímu doktorovi a 100% neprojdu zdravotní prohlídkou viz popsané obtíže a náročnost práce . Nic méně můj zdravotní stav po aplikaci kolagenových injekcí konečně dovoluje alespoň jinou práci .
 
Zajímá mě jestli se mohu vůbec ještě někam odvolat .
Žiji do teď na dluh a nedokážu si představit že by mi se mi ten půl rok nikdo neproplatil .
 
 
Děkuji za odpověď
 
 
s přáním hezkého dne
 
Vacek
 
 
 
 
 
 
 

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 12 months ago

Dobrý den, pane Vacku.
Děkuji za Váš dotaz.
Ve svém dotazu se ptáte na radu, nebo nasměrování ve Vaší nepříznivé situaci.
V případě, kdy Vám poklesl příjem, můžete na úřadu práce požádat např. o pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení. Každá z dávek má svá kritéria a podmínky. Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda žijete sám, nebo domácnost sdílí více osob. Pro orientační výpočet, zda Vám nárok na příspěvek na bydlení vznikne, můžete zkusit online kalkulačku.
Dále se zmiňujete, že na 100% neprojdete u pracovnělékařské prohlídky a pravděpodobně dojde k ukončení pracovního poměru.
Zde máte možnost pokusit se vyjednat se zaměstnavatelem jinou pracovní pozici. Pokud by to nebylo možné, zaměstnavatel s Vámi může ukončit pracovní poměr na základě § 52 písm. e) Zákoníku práce:
 
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

  1. a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  2. b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  3. c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
  4. d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
  5. e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
  6. f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
  7. g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
  8. h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Nemocenská po ukončení podpůrčí doby je tzv. „omluvenkou pro zaměstnavatele“ a v současné době je třeba ji mít.
V případě ukončení pracovního poměru z důvodu změny zdravotního stavu a zajištění finančního příjmu se můžete na úřadu práce evidovat jako uchazeč o zaměstnání a požádat o podporu v nezaměstnanosti.
Pravděpodobně bude třeba abyste hledal zaměstnání, které bude méně zatěžovat rameno a současně Vám umožní zajistit finanční příjem.
 
Věřím, že jste se z mé odpovědi dozvěděl vše potřebné a informace v ní obsažené jsou pro vás užitečné. V případě doplňujících dotazů mne kontaktujte.
 
S pozdravem
Mgr. Kateřina Havlíková
sociální pracovnice
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2, 612 47 Brno
tel.: +420 739 359 489
e-mail: havlikova@pcfenix.cz