Nemocenská po ukončení podpůrčí doby a ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

PoradenstvíNemocenská po ukončení podpůrčí doby a ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Petra asked 2 years ago

Dobrý den, prosím o informaci ohledně možného ukončení trvalého pracovního poměru ze strany zaměstnavatele po ukončení podpůrčí doby, případně po ukončení neschopenky po podpůrčí době. Mám chronickou ulcerózní kolitídu, toho času léčenou biologickou léčbou. V květnu 2021 dojde k ukončení podpůrčí doby. Vzhledem ke zdravotnímu stavu může dojít k situaci, kdy ani po ukončení podpůrčí doby (květen 2021) nebudu práce schopna a budu tedy i dále na nemocenské bez ohledu na kladné nebo záporné rozhodnutí ČSSZ o prodloužení podpůrčí doby. Může ze strany zaměstnavatele dojít po ukončení nemocenské (např. v srpnu 2021) k výpovědi a ukončení trvalého pracovního poměru, který mám od r. 1989 na dobu neurčtitou? V případě, že ze strany ČSSZ nebude kladně rozhodnuto o prodloužení podpůrčí doby, jak to bude s úhradou zdravotního a sociálního pojištění v době trvání neschopenky?
Děkuji
 
 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, Petro,
 
děkujeme za Váš dotaz. Uvádíte, že jste dlouhodobě v pracovní neschopnosti, v květnu Vám bude končit podpůrčí doba (budete však žádat o její prodloužení), avšak je možné, že ještě nebudete moct pracovní neschopnost ukončit a vrátit do zaměstnání. Ptáte se, zda Váš zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr. Dále Vás zajímá, jak by to bylo s úhradou zdravotního a sociálního pojištění po dobu, kdy byste byla v pracovní neschopnosti, ale bez výplaty nemocenského.
Ukončit pracovní poměr během pracovní neschopnosti zaměstnance je možné pouze v 5 situacích: zaměstnanec je ve zkušební době, organizační důvody (tzn., pokud se zaměstnavatel nebo jeho část ruší nebo přemisťuje mimo místo výkonu zaměstnance uvedené ve smlouvě), porušení podmínek pracovní neschopnosti (např. nedodržení lékařem povolených vycházek), ukončení pracovního poměru na dobu určitou, ukončení pracovního poměru dohodou obou stran. Pokud se Vás žádná z těchto uvedených situací netýká, nemůže Vám dát zaměstnavatel výpověď v době, kdy jste v pracovní neschopnosti, a to bez ohledu na vyplácení nemocenského.
Po Vašem návratu do zaměstnání Vám zaměstnavatel může dát výpověď opět pouze v přesně vymezených situacích. Ty jsou uvedeny v § 52 Zákoníku práce (dostupný např. zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#cast2). Pokud se obáváte, že by Vám zaměstnavatel mohl dát výpověď ze zdravotních důvodů, tak tato možnost zde sice je, avšak musí tomu předcházet prohlídka u lékaře pracovně-lékařské služby (můžete o ni požádat i Vy sama). Pokud by ten rozhodl, že nemůžete dále pracovat na své současné pozici, musel by Vám zaměstnavatel nabídnout pozici vhodnější. Až v případě, že by zaměstnavatel žádnou vhodnou pozici neměl, může ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů.
Co se týká odvodů na zdravotní a sociální pojištění po dobu, kdy by Vám již nebylo vypláceno nemocenské, tak by u Vás coby zaměstnance nemělo dojít k žádné změně. Pro ověření této informace se můžete obrátit na mzdovou účetní svého zaměstnavatele.
 
Paní Petro, s ohledem na Vámi uváděné informace mě napadá, že byste mohla zkusit požádat o invalidní důchod. Žádost se podává na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště – je nezbytná osobní návštěva, neboť žádost s Vámi vyplní pracovnice úřadu. Bližší informace k invalidnímu důchodu a žádosti naleznete případně na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/invalidni-duchod. Pokud si nejste jistá, zda o invalidní důchod požádat, můžete se samozřejmě poradit se svým praktickým či odborným lékařem.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů se na naše sociální poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice