Nemocenská po uplynutí podpůrčí doby a invalidní důchod

PoradenstvíNemocenská po uplynutí podpůrčí doby a invalidní důchod
Alena Benáková asked 3 years ago

Prosím o radu, jsem po 2.operaci páteře (únor 2020) a podpůrčí doba v PN mi vypršela v říjnu 2020.Žádala jsem o prodloužení – zamítnuto. Odvolání taktéž zamítnuto s odůvodněním, že se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Požádala jsem o ID. Zamítnuto, pokles pracovní schopnosti stanoven na 30 %.Můj ošetřující lékař mi prozatím neschopenku neukončil, protože mám stále velké zdravotní problémy, které se prohlubují. Nastala ovšem situace, kdy jsem už zcela bez prostředků. Zaměstnavatel mě upozornil, že pro mě nebude mít uplatnění, jelikož ze zdravotních důvodů již dříve vykonávanou práci nezvládnu. Co mám dělat? Nechat si ukončit PN a přijmout výpověď, abych se mohla registrovat na úřadu práce a získat alespoň podporu v nezaměstnanosti? Proti rozhodnutí o zamítnutí invalidního důchodu podám námitku, ale to může trvat i několik měsíců a výsledek je nejistý. Děkuji za odpověď Benáková 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Benáková,
děkujeme za Váš dotaz. Doporučila bych Vám řídit se Vaším zdravotním stavem. Pokud Vám ošetřující lékař neschopenku dosud neukončil, protože máte stále zdravotní problémy, tak by nebylo příliš rozumné trvat na jejím ukončení. V případě registrace na úřadu práce Vám podpora v nezaměstnanosti bude vyplácena jen určitou dobu, pokud si mezitím nenajdete zaměstnání, budete opět bez prostředků. Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena 5 měsíců osobě do 50 let, 8 měsíců osobě 50-55 let a 11 měsíců osobě nad 55 let. Jiná možnost je požádat si o dávky hmotné nouze na úřadu práce. Více informací naleznete v uvedeném odkazu https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zivobyti
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-doplatek-na-bydleni
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc
Paní Benáková, zmiňujete se, že jste si zažádala o ID. Invalidní důchod Vám Však nebyl přiznán. Určitě bych Vás podpořila v tom, abyste podala námitku, tu je však možné podat pouze do 30 dnů ode dne, kdy Vám přišlo rozhodnutí. Námitku je třeba podat písemně, musí obsahovat určité náležitosti (označení správního orgánu, jméno a příjmení účastníka řízení, číslo jednací a datum vydání) a důvod Vašeho nesouhlasu. Více na https://www.cssz.cz/namitkove-rizeni . Klientům vždy doporučujeme, aby si ověřili, zda mají u svého ošetřujícího lékaře všechny důležité zprávy od odborných lékařů, které dokládají jejich zdravotní potíže.
Jestliže by ani námitka nebyla kladně vyřízena, je možné podat správní žalobu, a to do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí z námitkového řízení. V případě potřeby Vám můžeme pomoci se sepsáním námitky či správní žaloby.
Pokud byste se potřebovala na něco doptat, můžete se na nás obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz, sevcikova@pcfenix.cz  nebo telefonicky 739 646 396 (poradna). 
S přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková
Bc. Lenka Šouláková