Nemocenska

PoradenstvíCategory: PoradnaNemocenska
Bronislava Vrbenská asked 5 years ago

Dobrý den,měla jsem invalidní důchod 3.stupně,který mi odebrali a dali mi inv.důchod 1.stupně.Nahlásila jsem se na pracovní úřad a onemocněla 6 den.Potřebovala bych vědět z čeho mi vypočítají nemocenskou,když jsem onemocněla ještě v ochrané lhůtě?Vypočítává se z toho inv.důchodu 3.stupně?Předem děkuji za odpověď.B.Vrbenská

1 Answers
Ladislav Loebe answered 5 years ago

Vážená paní Vrbenská,
nárok na nemocenskou u invalidních důchodců je spojen, jako u každé pracující osoby, s výkonem pracovní činnosti pro zaměstnavatele zakládající účast na nemocenském pojištění. Ve Vašem dotazu uvádíte pouze to, že Vám byl snížen stupeň invalidity ze III. na I., což se děje rozhodnutím správního orgánu a k tomuto rozhodnutí se žádná ochranná lhůta nevztahuje. Ochrannou lhůtu lze uplatnit pouze při výkonu pracovní činnosti pro zaměstnavatele, nota bene, jak uvedeno výše pouze v případě, kdy forma pracovní činnosti zakládá povinnou účast na nemocenském pojištění. Osobě, která je evidována na Úřadu práce a nevykonává žádnou pracovní činnost pro zaměstnavatele a zdravotní pojištění za tuto osobu hradí stát, žádná nemocenská nenáleží. Nemocenská by Vám náležela pouze v případě, kdybyste před nahlášením na Úřad práce ČR vykonávala pracovní činnost pro zaměstnavatele, a to v rozsahu úvazku, resp. dohody o práci konané mimo pracovní poměr, která by zakládala účast na nemocenském pojištění. Je třeba dodat, že prvních 14 dní nemocenské Vám kryje zaměstnavatel, mimo prvních tří dní, na které je v současnosti uplatňována tzv., karenční lhůta a není za tato první tři dny nemoci poskytována náhrada mzdy v pracovní neschopnosti. Nárok na nemocenskou hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění vzniká až od 15 dne pracovní neschopnosti.   
Mgr. Ladislav Loebe