Nesouhlas s invaliditou 3.stupně

On-line poradnaNesouhlas s invaliditou 3.stupně
Dominic Chmelik asked 1 week ago

Dobrý den .
Jsem po chemoterapii s Mastocytózou a zároveň se léčím s vyhřezlou ploténkou. Dostal jsem po roce první prodloužení na 3 měsíce , ale místo dalšího prodloužení mi byl přiznán plný invalidní důchod z důvodu Mastocytózy. Já s tím nesouhlasím , ale prý se s tím nedá nic dělat. Zajimá mi , jestli jde odstoupit od léčby mastocytózy u svého praktického lékaře a tím znehodnotit rozhodnutí o invalidním důchodu kvůli mastocytóze a požádat si o nové rozhodnutí , na základě zprávy o léčení vyhřezlé ploténky.
Je mi 27 let a plný invalidní důchod by pro mě znamenal , že nedokážu zaplatit ani nájem , natož pak jídlo.
Prý jde podat námitka na rozhodnutí , ale zde nevím jak přesně to probíhá. Děkuji Chmelik

1 Answers
Zdeňka Zamazalová answered 6 days ago

Dobrý den, pane Chmeliku,
 
děkujeme za Váš dotaz. Uvádíte, že Vám byl přiznán invalidní důchod III. stupně, máte však obavy, že z něj neuhradíte nezbytné náklady na bydlení a jídlo. Ptáte se, zda je možné rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu nějak změnit.
Stupeň invalidity se posuzuje vždy podle zdravotního stavu, který znamená významnější pokles pracovní schopnosti. Ve Vašem případě se tedy jedná o mastocytózu. V případě, že s rozhodnutím nesouhlasíte, je možné proti němu podat námitku. Námitka se podává písemně do 30 dní od obdržení rozhodnutí. Námitku adresujete České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), podat ji však můžete na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení. Náležitosti námitky a adresu České správy sociálního zabezpečení naleznete na stránkách ČSSZ (dostupné zde: http://www.cssz.cz/namitkove-rizeni). O přezkoumání zdravotního stavu je však možné požádat kdykoliv.
Přemýšlíte, zda by rozhodnutí o invaliditě mohlo změnit odstoupení od léčby mastocytózy. Ze své pozice sociální pracovnice nedokážu posoudit, zda by tento krok mohl vést ke snížení či odebrání invalidity. Doporučuji Vám však takovýto krok velmi pečlivě zvážit a projednat s ošetřujícím lékařem, který dokáže posoudit možná rizika.
Uvádíte, že o odstoupení od léčby zvažujete z důvodu, že z plného invalidního důchodu byste neuhradit nezbytné náklady. V tomto případě by Vás mohla potěšit informace, že i při invalidním důchodu III. stupně můžete pracovat. Výše úvazku ani výdělku není omezena, doporučuje se pouze upravit výši úvazku tak, aby více odpovídala poklesu pracovní schopnosti (u ID III. stupně se doporučuje poloviční úvazek nebo méně) – jedná se však o doporučení, nikoliv o podmínku. Pokud máte stálé zaměstnání, přiznání invalidního důchodu neznamená nutnost pracovní poměr ukončit. Zaměstnavatel Vás však může poslat na mimořádnou prohlídku k lékaři pracovně-lékařské služby pro nové zhodnocení, zda můžete svou práci i nadále vykonávat.
Osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod III. stupně, mohou využít např. větší slevy na dani z příjmů, stejně tak jejich zaměstnavatel může čerpat některé výhody.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů, případně pokud byste měl zájem o pomoc s vyhotovením námitky či o informace týkající se výhod spojených s přiznanou invaliditou, se na naše poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz), telefonicky (739 646 396), přes on-line poradnu, případně je možné sjednat si osobní setkání přímo v ParaCENTRU Fenix či na jiném vhodném místě v Brně.
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice