Neumožnění bezplatného parkování v nemocnici

PoradenstvíNeumožnění bezplatného parkování v nemocnici
Tomáš asked 5 years ago

Dobrý den, dnes jsem byl navštívit svého syna do dětské nemocnice v Brně. Jela  i jeho babička, která vlastní průkaz ZTP/P. Na vrátnici nám vrátný neumožnil vjezd  a zaparkování dokud jsme nezaplatili poplatek 100Kč, s odůvodněním, že by musel být postižen syn. Má na takové jednání právo, když jsou v nemocnici vyhrazena místa pro tělesně postižené? Děkuji. Tomáš

1 Answers
Ladislav Loebe answered 5 years ago

Vážený pane Tomáši,
obecně platí, že parkovací místa pro tělesné postižené osoby jsou vyhrazena pro osoby, které jsou držitelem parkovacího průkazu (O7), tedy pro osoby těžce zdravotně postiženou, nebo pro osoby, které jsou držitelem průkazu (O2), tedy pro osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou. Pokud je tedy vozidlo označeno výše uvedenými parkovacími průkazy a současně je tímto vozidlem osoba přepravována, může takto označené vozidlo použít vyhrazená parkovací místa.
Výše uvedený parkovací průkaz není ovšem totožný s průkazem mimořádných výhod pro osoby zdravotně postižené a jejich průvodce (ZTP/P). Pokud je babička Vašeho syna držitelkou „pouze“ průkazu mimořádných výhod (ZTP/P), a ne výše uvedeného parkovacího průkazu (O7), nemůžete používat parkovací místa vyhrazená pro tělesně postižené osoby. Oprávněné úřady vydávají parkovací průkazy (O7) teprve na základě držby průkazu mimořádných výhod (ZTP/P).     
Jak uvedeno výše, parkovací průkaz (O7) je tedy svázán s osobou, které he vydán na základě držby průkazu mimořádných výhod (ZTP/P), a tudíž tato osoba musí být ve vozidle přepravována, nebo alespoň musí být jízda spojená s vyzvednutím této osoby, např. ze zdravotnického zařízení nebo z lázní atp. To platí např. pro jízdu po dálnici nebo silnici I. třídy s placenými úseky. Samozřejmě je třeba mít o jízdě pro držitele parkovacího průkazu potvrzení od zařízení, ve kterém je osoba hospitalizována.
Co se týká jednání vrátného, ten postupoval v souladu s instrukcemi. Systém parkování v dětské nemocnici je vysvětlen na webových stránkách dětské nemocnice. Odkaz zde: https://www.fnbrno.cz/detska-nemocnice-cernopolni-9/k32#parkovani, který udává následující informace o parkování pro osoby se zdravotním postižením:
Vjezd pacientům s průkazy ZTP a ZTP/P s řádně označenými vozidly je umožněn bezplatně. Přijíždí-li jako doprovod pacienta dvě osoby, řidič (není-li přímo on držitelem průkazu ZTP či ZTP/P) následně opustí areál, případně hradí parkovné (v režimu dovoz/odvoz pacienta), umožňuje-li to provozní situace.
Z výše uvedeného vyplývá, že v případě, kdy jste jako rodinní příslušníci jeli navštívit syna, resp. vnuka do dětské nemocnice a nejednalo se tedy ani o dovoz/odvoz pacienta, jednal vrátný v souladu s těmito pravidly. I kdyby se jednalo o režim dovoz/odvoz pacienta, byl byste povinen zaplatit příslušný poplatek, nebo opustit areál nemocnice, protože s Vámi jela druhá osoba, která by mohla být chápána jako doprovod pacienta. Co se týká toho, zda bylo Vaše vozidlo řádně označeno, o tom je již pojednáno výše.  
Mgr. Ladislav Loebe