np

Sisi asked 3 years ago

Jsem ID 2 stupně měla jsem kontrolu KLP byla jsem v PN i když můj zdravotní stav je nadále špatný Lékař přísudkové komisi ze dne na den mi PN ukončil . měl na to právo i když od dvou odborníků měl napsáno v žádné případě pracovat  nadále v PN. Děkuji

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážená paní Sisi,
 
dle zákonných ustanovení dočasnou pracovní neschopnost zásadně ukončuje praktický lékař, nikoliv lékař posudkové služby. Ve Vašem případě je možno se domnívat, že dočasná pracovní neschopnost byla ukončena z důvodu sice stabilního, ale nelepšícího se zdravotního stavu vylučujícího brzký návrat do pracovního procesu a tudíž již není účelné poskytovat podporu v nemoci (nemocenskou), ale uvažovat o přezkumu Vašeho zdravotního stavu lékařem posudkové služby s případným následným zvýšením stupně invalidity, nicméně i v tomto případě dočasnou pracovní neschopnost zásadně ukončuje praktický lékař.
Pokud se tedy ptáte na to, zda měl lékař posudkové komise právo Vám ukončit dočasnou pracovní neschopnost, odpověď zní, neměl. Pokud lékař posudkové komise skutečně ukončil Vaši dočasnou pracovní neschopnost, překročil tím svoji pravomoc svěřenou mu § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Závěrem dodávám, že se lze proti ukončení dočasné pracovní neschopnosti bránit námitkou proti ukončení dočasné pracovní neschopnosti do 3 dnů od ukončení dočasné pracovní neschopnosti a to u příslušného orgánu správy sociálního zabezpečení dle místa bydliště.
 
Mgr. Ladislav Loebe