Odejmutí ID 1st

PoradenstvíOdejmutí ID 1st
Zdena asked 2 years ago

Dobrý den 
Od roku 2008 pobírám ID ruzných stupňů vždy dle posudku 
 Poslední ID jsem měla 1 stupně Nyní odebrán 
Nálezy stejné z předešlých posudků plus k tomu nové 
Začala  jsem pracovat na HPP s omezením námahy atd. 40h týdně 
Při ID 1 se může pracovat …
Obávám se ze by to mohl být důvod odejmutí?
A další otázka předešlých posudcích zohledňovat i další lékařské zprávy Nyní je zohledněna Jen 1 zdravotní postižení 
Takže predesle procenta 46% Nyní na 20%
Stejné Nálezy plus navíc nové 
Děkuji předem za odpověď S.
 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, Zdeno,
 
děkujeme za Váš dotaz. Samotný výkon zaměstnání by neměl být důvodem snížení stupně invalidity, příp. jejího oduznání. Mohlo se ovšem stát, že posudkový lékař naznal, že jste se tzv. adaptovala na zdravotní stav – tato skutečnost může znamenat až 10% změnu v poklesu pracovní schopnosti. Informace o zohlednění adaptace na zdravotní stav by však musela být v rozhodnutí posudkového lékaře uvedena.
Ve svém dotazu dále uvádíte, že zatímco při předchozích posuzováních byly brány v úvahu různé zdravotní potíže, v aktuálním posudku je zohledněno pouze jedno zdravotní postižení. V důsledku toho také mohlo dojít k výrazné změně v poklesu pracovní schopnosti a oduznání invalidity. V případě, že nebyly zohledněny další zdravotní potíže, ačkoliv by mohly mít vliv na pokles pracovní schopnosti, je možné podat do 30 dní od doručení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) námitku. V této námitce lze poukázat na skutečnost, že některé lékařské zprávy nebyly při posuzování zdravotního stavu vzaty v úvahu, ačkoliv v minulosti k nim přihlíženo bylo a ke zlepšení zdravotního stavu nedošlo. Je také možné připojit k námitce kopie těchto lékařských zpráv.
Pokud byste měla zájem, mohu Vám zaslat e-mailem vzor námitky, případně Vám pomoct s formulací obsahu námitky. Kontaktovat mne v tomto směru můžete e-mailem (zamazalova@pcfenix.cz), případně telefonicky (tel. č.: 739 646 396). Na uvedených kontaktech se na mne můžete obrátit i v případě doplňujících či dalších dotazů.
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice