Odvolání proti zamítnutí zvýšení příspěvků na péči

PoradenstvíOdvolání proti zamítnutí zvýšení příspěvků na péči
Šárka asked 4 years ago

Dobrý den, před více jak pěti měsíci jsem se odvolala proti zamítnutí o zvýšení příspěvků a dodnes nebylo rozhodnuto. Když jsem volala přímo na MPSV, tak mi bylo zděleno, že žádost je u posudkoveho lékaře a že nemám počítat s tim, že by rozhodli ještě letos, že mám počítat s tom, že to bude trvá rok i více. Mají na to ze zákona právo? Podle jejich lhůt by měli rozhodnout do cca 6 měsíců. Mužu s tím něco dělat? Dekuji

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, paní Šárko,
 
děkujeme za Váš dotaz. Chápu, že situace, v níž se nacházíte, není příjemná. Bohužel se však nejedná o žádnou výjimečnou záležitost.
Úřad práce i Lékařská posudková služba mají stanovené lhůty, do kdy mají záležitost vyřídit. V případě úřadu práce se jedná o 90 dní (30 dní na předání odvolání a spisu správnímu orgánu + 60 dní na vydání rozhodnutí); v případě Lékařské posudkové služby je to 60 dní, přičemž tato lhůta může být ze závažných důvodů ještě o 30 dní prodloužena (především z důvodu nedostatku posudkových lékařů skutečně dochází k prodlužování této lhůty). Dohromady by tedy řízení o odvolání mělo trvat až 150, resp. 180 dní, avšak z našich zkušeností víme, že skutečně může trvat i cca 1 rok či o něco déle.
V případě, že je Vaše odvolání u posudkového lékaře, můžete ho zkusit kontaktovat a zeptat se, v jaké fázi se Vaše odvolání právě nachází. Kontakt na posudkového lékaře by Vám mohla sdělit pracovnice úřadu práce, případně jej naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení (http://www.cssz.cz/cz/kontakty). Pokud by ani po Vašem dotazu ve věci nedošlo k žádnému posunu, můžete úřad či posudkového lékaře kontaktovat znovu a věc urgovat.
Jestliže by během doby, po kterou řízení běží, došlo k nějaké změně (zejm. zhoršení) zdravotního stavu, doporučuji lékařskou zprávu dokládající tuto změnu doručit pracovnici úřadu práce, která má Vaši záležitost na starosti. Ta ji následně předá posudkovému lékaři.
Pokud by Vaše odvolání bylo úspěšné a byl by Vám přiznán příspěvek na péči ve vyšším stupni, úřad práce by Vám vyplatil příslušnou částku i zpětně, a to od podání příslušné žádosti. Pokud by Vaše odvolání úspěšné nebylo, existuje ještě možnost podání správní žaloby.
 
V případě jakýchkoliv doplňujících či dalších dotazů se na mne či na kolegy můžete samozřejmě opět obrátit prostřednictvím e-mailu (vesela@pcfenix, příp. poradna@pcfenix.cz) či telefonicky (tel. č.: 739 646 396).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.
sociální pracovnice