Ošetřování syna

PoradenstvíOšetřování syna
Marek Bánom asked 3 years ago

Dobrý den, naše dcera onemocněla v červenci tohoto roku leukemií. Manželka je hospitalizovaná s dcerou (k poslednímu dni v srpnu jí skončila pracovní smlouva). Syn nastoupil do první třídy ZŠ a téměř hned onemocněl. Můj dotaz se skládá ze dvou částí.

  1. jak dlouho trvá ochranná lhůta – manželka nastoupila s dcerou na neschopenku (nejedná se o OČR, ale pracovní neschopnost) v době zaměstnání, mezitím jí skončila pracovní smlouva. 
  2. Vzhledem k epidemiologické situaci a velmi nízké imunitě dcery, která se v určitých etapách léčby (v pauzách mezi chemoterapií) bude vracet domů (ambulantní kontroly)  jsme zvažovali, že syna ze schválením školy budeme učit doma. Pokud žena bude s dcerou hospitalizovaná, zůstal bych ze synem já jako otec. Zároveň si samozřejmě nemohu dovolit přijít o zaměstnání. Existuje pro tento případ řešení ve smyslu, jestli je možné čerpat např. OČR na syna, který se nemůže zúčastnit klasické výuky,(bezprostřední ohrožení onkologicky nemocného sourozence). Předem děkuji za zpětnou vazbu.

S pozdravem Marek Bánom

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážený pane Bánome,
 
institut ochranné lhůty se vztahuje na osoby, kterým skončila pojištění činnost, tzn., skončil pracovní poměr a tudíž nejsou nemocensky pojištěni a onemocní. Pokud byla Vaše paní uznána jako dočasně práce neschopná ještě za trvání pracovního poměru, bude se jednat spíše o délku podpůrčí doby nemocenské. Obecná podpůrčí  doba nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti činí 380 dní.
Co se týká Vašeho druhé dotazu, na Vaši situaci by se dalo aplikovat ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bod. 3 zákona o nemocenském pojištění, který stanoví: „Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože fyzická osoba (Vaše paní), která o dítě jinak pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila, nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. Situacemi uvedenými v § 57 se rozumí za b) hospitalizace nebo lázeňská péče, c) přijetí do zdravotnického zařízení jako průvodce hospitalizovaného nezletilého dítěte, vyjma pojištěnce, který má nárok na pomoc v mateřství.
 
Mgr. Ladislav Loebe