OSVČ A ID 3. stupeň

PoradenstvíOSVČ A ID 3. stupeň
Slavo asked 2 years ago

Dobrý deň,chcel by som sa opýtať na možnosť legálneho zamestnania v Českej republike na čiastočný úväzok alebo OSVČ pre občana EU s trvalým pobytom mimo Českej republiky,ktorému je priznaná invalidita III.stupňa v Českej republike a je poberateľom invalidného dôchodku z Českej republiky.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den, Slavo,
 
děkujeme za Váš dotaz. Velmi se omlouvám za pozdější odpověď – důvodem je stěhování ParaCENTRA Fenix do nových prostor a s tím spojené omezené možnosti připojení k internetu.
České zákony neomezují výkon zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti osob ve III. stupni invalidity. Neomezuje výši úvazku ani výši výdělku. Pracovat, případně být OSVČ, tedy můžete. Doporučuje se však upravit výši úvazku poklesu pracovní schopnosti. U invalidity III. stupně se tedy doporučuje úvazek 0,5 nebo nižší. Výkon zaměstnání také nesmí mít negativní vliv na Váš zdravotní stav. Pokud byste si nebyl jistý, zda některou práci můžete vykonávat, doporučuji konzultovat to s ošetřujícím lékařem.
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz) či telefonicky (tel. č.: 739 646 396).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice